Genel

 • TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ SINIRLARI HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDEN HAREKETLE ÇİZİLEBİLİR Mİ?

 • AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]

 • BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR

 • DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]

 • HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]

 • PİR KÜLTÜNDE MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ

 • PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]

 • PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]

 • İRAN TÜRKOLOJİSİNDE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI VE GENEL TÜRKOLOJİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

 • X. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ BALKANLAR-ANADOLU TÜRKLÜĞÜNDE SÖLÜ TARİH ÇALIŞMALARI (AGUYU BAL EYLEME)

 • Halk Sofizminde MİTOLOJŞK İKİ OBJE “AL RUHU” VE “KIRKLAMA”

 • MƏRUZƏNİN TEZİSİ

 • HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I

 • DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR

 • AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR

 • ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU

 • BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR

 • KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI

 • NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK İNANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER

 • ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU

 • DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARASI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ

 • TOKAT YÖRESİ HALK İNANÇLARINDA BASMAK-BASILMAK VE KUŞ YENKMESİ/YENMESİ

 • HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR

 • DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ