Yazılar

Bildiriler

 • Halk Kültüründe “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU

 • 9.MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, EDİNİMLER VE İNTİBALAR

 • BURSA KIZIKLARI HALK İNANÇLARI

 • MEZBAHALAR ​​​​​ ​​​​ VE ​​​​ ​​​ KIRKLAMA-KIRK BASMASI

 • NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK NANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER

 • SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZDEN EŞEKLE İLGİLİ NOTLAR

 • PİR KÜLTÜNDE MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ

 • YOZGAT YÖRESİ HALK İNANMALARINDA MİTOLOJİK BULGULAR (Salurlar-Tülekler-Abdallar-Sıraçlar-Diğer Türkmenler)

 • PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 • KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIZIL İNANCI

 • HEMŞİN TÜRKLERİ (HOMŞETZİ TÜRKLERİ) VE İKİNCİ DİLLERİ ERMENİCE OLAN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI -I-

 • GÜNÜMÜZ TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA MİTOLOJİ ÇALIŞMALARI

 • GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK

 • GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK

 • “GAYP SEMASINDAN İNDİRİLMİŞ TEK DİN İSLAM’IN TEZAHÜR BİÇİMLERİ İLE TÜKLÜK DÖNEMİ VE KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANMALARI”

 • EMPERYALİZM KARŞISINDA KARAPAPAK-TEREKEME STRATEJİK HASSASİYETİ

 • DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARSI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ

 • BAYINDIR YAKAPINAR TAHTACI KÖYÜ HALK İNANÇLARI VE DEDE SİNAN KAHYAOĞLU İLE SÖYLEŞİ

 • AZERBAYCAN-TÜRKİYE KÜLTÜR İLİŞKİLERİNDE MİTOLOJİ ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ

 • YOZGAT HALK KÜLTÜRÜ-ESKİ TÜRK FOKLORU İLİŞKİLENDİRMESİNE DAİR

 • YOZGAT YÖRESİ HALK İNANMALARINDA MİTOLOJİK BULGULAR (Salurlar-Tülekler-Abdallar-Sıraçlar-Diğer Türkmenler)

 • DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ

 • HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR

 • VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ

 • TÜRK HALK İNANÇLARINDA HZ.ALİ KÜLTÜL

 • KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIIZIL İNANCI

 • HEMŞİN TÜRKLERİ (HOMŞETZİ TÜRKLERİ) VE İKİNCİ DİLLERİ ERMENİCE OLAN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI -I-

 • GÜNÜMÜZ TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA MİTOLOJİ ÇALIŞMALARI

 • GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK

 • KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIZIL İNANCI

 • BAYINDIR YAKAPINAR TAHTACI KÖYÜ HALK İNANÇLARI VE DEDE SİNAN KAHYAOĞLU İLE SÖYLEŞİ

 • TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA AT İLE İLGİLİ İNANIŞLAR I

 • TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA AT İLE İLGİLİ İNANIŞLAR II

 • TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA AT İLE İLGİLİ İNANIŞLAR II

 • TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA AT İLE İLGİLİ İNANIŞLAR III

 • KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI I

 • KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI I

 • KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI II

 • SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU -I-

 • SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU -II-

 • SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU -III-

 • Mitoloji-Halk İnanmaları Bağlamında Kültürlü Halklarda Kaz -I-

 • Mitoloji-Halk İnanmaları Bağlamında Kültürlü Halklarda Kaz -II-

 • BUGÜN’DEN – NEVRUZ/YENİGÜN’E VEYA NEVRUZ/YENİGÜN’DEN BUGÜNE BAKMAK

 • GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN’DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARNDA MİTOLOJİK TESPİTLER

 • BARAKLAR ÜZERİNE YENİ TESPİTLER

 • BARAKLAR ÜZERİNE YENİ TESPİTLER II

 • DOĞU KARADENİZ ÖRNEKLERİ İLE TÜRK HALK İNANMALARINDA ‘BULUT’

 • DOĞU KARADENİZ ÖRNEKLERİ İLE TÜRK HALK İNANMALARINDA ‘BULUT’

 • DOĞU KARADENİZ ÖRNEKLERİ İLE TÜRK HALK İNANMALARINDA ‘BULUT’ II