Bildiriler

ÖRTÜLÜ SÖZLERİN BÜYÜSEL BOYUTU VAR MIDIR?

tarihinde yayınlandı

                             ÖRTÜLÜ SÖZÜN-BÜYÜ BUYUTUNA DAİR       VEYA                   ÖRTÜLÜ SÖZLERİN BÜYÜSEL BOYUTU VAR MIDIR?[1]                                                                                                    Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ: Konunun evveliyatı ve gelişme şekli; Örtülü sözlerin incelenmesi konusu, 2015-2016 yıllarında bir lisans üstü çalışma yapan arkadaşın çalışmalarımızda örtülü söz örneklerine rastladığından bahisle bizimle görüşme istemesi ile gündemimize girmiş oldu. Halk inançlarında […]

Bildiriler

KUZEY KAF KAFKASYA-ORTA FIRAT VE BATI TRAKYA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASNDA BÜYÜ

tarihinde yayınlandı

MALATYA BİLDİRİ KUZEY KAF KAFKASYA-ORTA FIRAT VE BATI TRAKYA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASNDA      BÜYÜ     GACALLAR-KUMUKLAR-ORTA FIRAT     Gacal, Gerlova, Tozluk Türkleri ve Kızılbaşlar İslam’a inanıyorlar: Gacal, Gerlova, Tozluk Türkleri ve Kızılbaşlar bunlar bugünkü Bulgaristan’da yaşamaktadırlar.” Gagauzlar ve Gacallar’ın Peçenekler, Kumanlar ve özellikle Uz-Oğuzların torunları olduklarına bunların Anadolu’dan değil kuzeyden Kıpçak Bozkırı’na geldiklerini […]

Bildiriler

Halk Kültüründe “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU

tarihinde yayınlandı

Halk Kültüründe  “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU                                 Ali Osman Abdurazzak[1]-Yaşar Kalafat[2]     GİRİŞ: Bildiri konusu bilgilerin derlenmesi bizzat müşahede ederek gözlem yöntemi, birebir uygulamayı yürüten kaynaklarla görüşülerek yapılmış inanç sistemindeki “satmak-satıp almak” ile ilgili bulguların karşılaştırılmasında yazılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bildiride bir korunma şekli olan “satma-satıp alma” inanç ve uygulamaları ele alınmaktadır. […]

Bildiriler

9.MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, EDİNİMLER VE İNTİBALAR

tarihinde yayınlandı

      9.MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, EDİNİMLER VE İNTİBALAR                                                                                                                   Yaşar Kalafat[1]   GİRİŞ. Katıldığımız kültür şölenleri münasebetiyle alanımıza giren hususlarla ilgili kazanımlarımızı genel intibaımızı anlatma alışkanlığı bizde bu türden katıldığımız yurt dışındaki etkinliklerden kaldı. Giderek Türkiye’de katıldığımız ulusal ve uluslararası toplu etkinliklere dair de paylaşmak istediğimiz hususları yazmaya başladık. Etkinliklerin […]

Makaleler/Bildiriler

TÜRKİYE MİLLİYETÇİLERİNDEKİ FARKLILAŞMANIN FARKINDA OLMA HALİNE DAİR

tarihinde yayınlandı

        TÜRKİYE MİLLİYETÇİLERİNDEKİ FARKLILAŞMANIN FARKINDA OLMA HALİNE DAİR                                                                                                                                  Yaşar Kalafat[1]                 GİRİŞ:             Türkiye milliyetçiliği ifadesi ile Türk karşılığı olarak “Türkiyeli” kelamını seçmeği amaçlamadık. Türkiye’de bir kısmı Türk milliyetçiliği saflarında da yer alabilmiş olan etnik milliyetçileri kastetmek istedik.             Millet, birlikte yaşanılan farklı ana dilli, farklı […]

Makaleler/Bildiriler

DADAŞELİ ANILARIM

tarihinde yayınlandı

Beyaz/Şehir Palandöken dergisinin elime geçen son birkaç sayısı sonrasında heyecanlanarak, benim de Erzurum’a bir vefa borcum var düşüncesiyle bu yazıyı yazmaya karar verdim. Sonra hatırıma alanımla ilgili bir şeyler yazma fikri geldi. 20 yılı aşan o dönemlerden bazı fikrî, duygusal, ideolojik kesitler de vermem gerektiğini düşündüm. Bazı simaları tanıtmaya ihtiyaç duydum. Biraz talebelik, biraz askerlik, […]

Makaleler/Bildiriler

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİYONU ÇALIŞTAYI Türk Dünyası Kültür Stratejiler

tarihinde yayınlandı

        TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA    KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİYONU ÇALIŞTAYI[1]                  Türk Dünyası Kültür Stratejiler                                (13 MAYIS 2017 GREENPARK OTELİ)                                                                          Yaşar Kalafat[2] Biz, Türk Dünyası Kültür Stratejileri konusunda değinmek istediğimiz konuları bazı tanımlara yer vererek ele almak istiyoruz. Biz Türk dünyası tanımı karşılığında […]

Makaleler/Bildiriler

“ANADOLU DİNÎ-İSLAMÎ ETNOLOJİSİNDE Halk İnançları Kültürünün Yeri”

tarihinde yayınlandı

GİRİŞ: Salonu saygılarımla selamlıyorum Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’mizi bu güzel seminer etkinliklerine beni de görevlendirerek onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Paylaşmaya çalışacağım görüşlerimin sunumuna geçmeden çalışma alanımdan ve bu konuyu seçiş sebebinden bahisle, bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Böylece kendimi daha iyi ifade etmiş olabileceğimi düşünüyorum. Bu arada çalışmalarımda geçen Türk kültürlü halklar, […]

Makaleler/Bildiriler

SALUR MEZAR DAMGALI BABA ALİ TÜRBESİ VE DİRMİL YÖRESİ SALURLARI HALK İNANÇLARI

tarihinde yayınlandı

SALUR MEZAR DAMGALI BABA ALİ TÜRBESİ VE DİRMİL YÖRESİ SALURLARI HALK İNANÇLARI Veli Cem ÖZDEMİR[1] & Yaşar KALAFAT[2]   ÖZET Burdur yöresi, sahip olduğu kültürel birikim ve kültüre kaynaklık etme potansiyeli bakımından Teke Yöresi içinde müstesna ve ilgi çekici bir konuma sahiptir. Burdur genelinde şimdiye kadar tarihten teolojiye, halk inançlarından müzikal kültüre kadar birçok konu […]

Makaleler/Bildiriler

MİTOLOJİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE TÜRK HALK İNANMALARINDA RUH VE SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU

tarihinde yayınlandı

MİTOLOJİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE TÜRK HALK İNANMALARINDA RUH VE SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU       “Şirin canına qıyıp quracakmış Turan’ı Meleklerden pay gelir şehitlerin Kur’an’ı” Arif Han Sultanlı[1]                                                            Nagihan Çetin[2] – Yaşar Kalafat[3]             GİRİŞ:             Türklerde inancın ilk tespitinin yapılabildiği dönemlerden itibaren üzerinde yaşanılan vatan toprağı bu […]

Makaleler/Bildiriler

HEMŞİN (HOMŞETZİ )TÜRKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI-1

tarihinde yayınlandı

HEMŞİN (HOMŞETZİ )TÜRKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI-1 Yaşar Kalafat[1]– Mehmet Bilgin[2] – Remzi Yılmaz[3]   GİRİŞ: Türk kültür coğrafyasını kültürleri ile oluşturan bu coğrafyanın halk kültürlerini halk kültürlerini din, dil ve köken farklılığına bakılmaksızın inançlarını ile incelemek tanımak ve tanıtmak bu coğrafyanın araştırmacısının boyun borcudur. Bu anlayışla 35 yıldır sürdürmeye çalıştığımız çalışmaların arasında Doğu Karadeniz Türk […]

Makaleler/Bildiriler

VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ

tarihinde yayınlandı

VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ                                                                                                                               Yaşar Kalafat   GİRİŞ: VIII. Uluslararası Atatürk kongresi 13-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından Azerbaycan ilk başkenti Gence’de gerçekleştirildi ve kongrenin bitiminde Şeki Hanlığının […]

Genel

DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ

tarihinde yayınlandı

   DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ[1]                                                                                                Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ: Bu çalışmada, içeriğine dair kısa bilgi verilen Göçebe Bozkır Kültürü’nün Anadolu’daki izlerinin neden arandığı açıklanmakta, Düzce bölgesinin konu ile ilgisini açıklama adına da bölgenin etno-sosyal yapısına dair tanımlamalar yapılmaktadır. Bozkır kültüründen seçilmiş kültür kodlarının bölgede aranılmasına geçilmeden evvel, […]

Makaleler/Bildiriler

SİYASÎ-ORYANTALİZM-TÜRKİYAT GENELİNDE AZERBAYCAN ŞİNASLIK

tarihinde yayınlandı

SİYASÎ-ORYANTALİZM-TÜRKİYAT GENELİNDE AZERBAYCAN ŞİNASLIK Yaşar Kalafat GİRİŞ: Oryantalizm ilim âlemine şark bilim, şarkiyat olarak doğmuş birçok şark bilimci alanlarında büyük eserler vererek önemli hizmetler görmüşlerdir. Zamanla bu bilim alanına batıda, farklı ilgi alanları da eklenilerek, şarkı ilim adına araştırmak, tanımak, değerleri ile değerlenmek amacı, yerini şarkı öğrenerek onu sömürmek, istila etmek, ihtilafa ve kargaşa sürüklemeğe […]