Bildiriler

HEMŞİN TÜRKLERİ (HOMŞETZİ TÜRKLERİ) VE İKİNCİ DİLLERİ ERMENİCE OLAN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI -I-

tarihinde yayınlandı

  HEMŞİN TÜRKLERİ (HOMŞETZİ TÜRKLERİ) VE İKİNCİ DİLLERİ ERMENİCE OLAN TÜRKLERİN  KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI  -I-                                                     Yaşar Kalafat-[1] Mehmet Bilgin[2] – Remzi Yılmaz[3]   Özet Hemşinli üst başlığı altında toplanan halkın Hopa Hemşinliler olarak bilinen kısmı adeta çift dillidir. Bunlar Türkçenin yanısıra özel sayılabilecek Ermenice karışımı bir dil kullanmaktadırlar. Bu konudaki iki iddiadan […]

Bildiriler

GÜNÜMÜZ TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA MİTOLOJİ ÇALIŞMALARI

tarihinde yayınlandı

GÜNÜMÜZ TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA MİTOLOJİ ÇALIŞMALARI[1]                                                                                                            Yaşar Kalafat[2]     GİRİŞ; Bu incelemede, Türk dünyası sosyal ve kültürel yakınlaşmasını etkileyen faktörler cümlesinden mitoloji çalışmaları konusu ele alınmıştır. Konu incelenirken; ilgili tanımlar, mitoloji çalışmalarının millet hayatında ve millî kimlik oluşmasındaki önemi, Türkiye ve Türk kültür coğrafyasının sair kesimlerindeki mitoloji çalışmalarının geçmişi ve […]

Bildiriler

GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK

tarihinde yayınlandı

GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK[1]                                                                                                         Yaşar Kalafat[2] GİRİŞ-ÖZET: Biz bu çalışmamızda Halk kültürü çalışmaları özelinde, halk inançlarını öncelikli bir değerlendirme yapmak isterken, Sivas’ı Vehbi Cem Aşkun’dan  (1909-1979) hareketle merkeze aldık. Bu münasebetle, Sivas halk kültürü çalışmaları faaliyetlerine yer ve destek […]

Bildiriler

KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIZIL İNANCI

tarihinde yayınlandı

  KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIZIL İNANCI[1]                                                                                                 Yaşar Kalafat[2]   Giriş: Sunumumuza, tezimizle ilgili bir kaç spot açıklama yaparak girmek istiyoruz. Bu açıklamalarda, bazı soruları sorup, onlara cevap ararken tezimizi tartışarak savunmaya çalışacağız. Bu açıklamalarda, Türk kültürel kimliğinin oluşmasında tarihçiliğin yeri, yurt edinme, edinilen yurdu koruma tarihçiliğinin içeriği, ilgili disiplinlerle bağlantısı […]

Genel

DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARASI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ

tarihinde yayınlandı

DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARASI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ                                                                                                                       Yaşar Kalafat[1] GİRİŞ: Bu çalışma; 11-12 Aralık 2015 tarihleri arasında Düzce’de yapılan ve bizim “Düzce ve Yakın Çevresi Halk İnançları Kültüründe Atlı Göçebe Bozkır Medeniyetinin İzleri” isimli bildiri ile katıldığımız, II. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu münasebeti ile […]

Makaleler/Bildiriler

SALUR MEZAR DAMGALI BABA ALİ TÜRBESİ VE DİRMİL YÖRESİ SALURLARI HALK İNANÇLARI

tarihinde yayınlandı

SALUR MEZAR DAMGALI BABA ALİ TÜRBESİ VE DİRMİL YÖRESİ SALURLARI HALK İNANÇLARI Veli Cem ÖZDEMİR[1] & Yaşar KALAFAT[2]   ÖZET Burdur yöresi, sahip olduğu kültürel birikim ve kültüre kaynaklık etme potansiyeli bakımından Teke Yöresi içinde müstesna ve ilgi çekici bir konuma sahiptir. Burdur genelinde şimdiye kadar tarihten teolojiye, halk inançlarından müzikal kültüre kadar birçok konu […]

Makaleler/Bildiriler

MİTOLOJİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE TÜRK HALK İNANMALARINDA RUH VE SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU

tarihinde yayınlandı

MİTOLOJİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE TÜRK HALK İNANMALARINDA RUH VE SOĞANLI/ALLAHUEKBER MİLLÎ RUHU       “Şirin canına qıyıp quracakmış Turan’ı Meleklerden pay gelir şehitlerin Kur’an’ı” Arif Han Sultanlı[1]                                                            Nagihan Çetin[2] – Yaşar Kalafat[3]             GİRİŞ:             Türklerde inancın ilk tespitinin yapılabildiği dönemlerden itibaren üzerinde yaşanılan vatan toprağı bu […]

Makaleler/Bildiriler

HEMŞİN (HOMŞETZİ )TÜRKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI-1

tarihinde yayınlandı

HEMŞİN (HOMŞETZİ )TÜRKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI-1 Yaşar Kalafat[1]– Mehmet Bilgin[2] – Remzi Yılmaz[3]   GİRİŞ: Türk kültür coğrafyasını kültürleri ile oluşturan bu coğrafyanın halk kültürlerini halk kültürlerini din, dil ve köken farklılığına bakılmaksızın inançlarını ile incelemek tanımak ve tanıtmak bu coğrafyanın araştırmacısının boyun borcudur. Bu anlayışla 35 yıldır sürdürmeye çalıştığımız çalışmaların arasında Doğu Karadeniz Türk […]

Genel

TOKAT YÖRESİ HALK İNANÇLARINDA BASMAK-BASILMAK VE KUŞ YENKMESİ/YENMESİ

tarihinde yayınlandı

TOKAT YÖRESİ HALK İNANÇLARINDA BASMAK-BASILMAK VE KUŞ YENKMESİ/YENMESİ    Yaşar Kalafat[1]– Şevket Kaan Gündoğdu[2]     ÖZET: Basmak-Basılmak, halk inançlarında korunmak ve kurtarılmak kapsamındaki inançlardandır. Halk inannçlarında, Eski Türk İnanç Sistemi’nden günümüze kadar devam eden İye/Sahip inanç anlayışında basmak-basılmak inancının da yeri vardır. Buna göre İnsan, bitki, hayvan ve cansız olarak bilinenlerin de sahipleri, iyeleri basabilirler. […]

Bildiriler

BAYINDIR YAKAPINAR TAHTACI KÖYÜ HALK İNANÇLARI VE DEDE SİNAN KAHYAOĞLU İLE SÖYLEŞİ

tarihinde yayınlandı

BAYINDIR YAKAPINAR TAHTACI KÖYÜ HALK İNANÇLARI  VE DEDE SİNAN KAHYAOĞLU İLE SÖYLEŞİ Yaşar Kalafat[1]   Giriş: Bu çalışma 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde Bayındır Yakapınar Tahtacı köyünde yapılan halk inançları derlemeleri ve Edremit-Kazdağı Tahtacı Türkmenlerinden Dede Sinan Kahyaoğlu ile yapılan görüşmelerden ve onun ilgili eserinden[2] edinilen bilgilerden, bu bilgilerin genel Türk halk inançları ile karşılaştırılmasından, bulguların […]

Makaleler/Bildiriler

VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ

tarihinde yayınlandı

VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ                                                                                                                               Yaşar Kalafat   GİRİŞ: VIII. Uluslararası Atatürk kongresi 13-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından Azerbaycan ilk başkenti Gence’de gerçekleştirildi ve kongrenin bitiminde Şeki Hanlığının […]

Genel

HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR

tarihinde yayınlandı

HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR[1]                                                                                                                                                Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ. Hatay’da tarihi süreçte yaşamış abide şahsiyetlerin hayatları eserleri, toplum üzerindeki etkilerinin bir boyu da bunların uzak yakın geçmişten taşıyıp geleceğe aktardıkları değerlerdir. Keza bu değerlerdeki ortaklıklardır. Bu değerlerin ortak olan kaynakları da aynı derecede önemlidir. Halkların aralarındaki uzak da olabilen mesafelere rağmen […]

Genel

DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ

tarihinde yayınlandı

   DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ[1]                                                                                                Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ: Bu çalışmada, içeriğine dair kısa bilgi verilen Göçebe Bozkır Kültürü’nün Anadolu’daki izlerinin neden arandığı açıklanmakta, Düzce bölgesinin konu ile ilgisini açıklama adına da bölgenin etno-sosyal yapısına dair tanımlamalar yapılmaktadır. Bozkır kültüründen seçilmiş kültür kodlarının bölgede aranılmasına geçilmeden evvel, […]

Makaleler/Bildiriler

SİYASÎ-ORYANTALİZM-TÜRKİYAT GENELİNDE AZERBAYCAN ŞİNASLIK

tarihinde yayınlandı

SİYASÎ-ORYANTALİZM-TÜRKİYAT GENELİNDE AZERBAYCAN ŞİNASLIK Yaşar Kalafat GİRİŞ: Oryantalizm ilim âlemine şark bilim, şarkiyat olarak doğmuş birçok şark bilimci alanlarında büyük eserler vererek önemli hizmetler görmüşlerdir. Zamanla bu bilim alanına batıda, farklı ilgi alanları da eklenilerek, şarkı ilim adına araştırmak, tanımak, değerleri ile değerlenmek amacı, yerini şarkı öğrenerek onu sömürmek, istila etmek, ihtilafa ve kargaşa sürüklemeğe […]