Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- II

 

Yrd. Doç. Dr. Yasin Kılıç: “Kağızmanlı Ozan Sadık Miskini ve Şiirlerinin Tematik İncelenmesi”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.),     Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Turgut Öcal: “Aras Havzası Âşıklık Geleneği İçinde Aşık Karahanlı Murat Yıldız’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.), Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Hikmet Mehdiyev: “Azerbaycan Menzum Dramalarında Araz”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Özcan Akkaya: “Azerbaycan Muhabbet Destanlarındaki Âşıkla Maşuk’un Sevgisinin Anadolu’daki Yansımaları”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.), Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Cevdet Baycan: “Ahmed-i Hani Memo Zin Adlı Eserini Neden Yazdı?”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Doç. Dr. Zeynelabidin Makas: “Yaralı Mahmud’un Bitlis Varyantı Üzerine Değerlendirme”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Kamile Çetin – Hamza Özaydın: “Osmanlılar Döneminde Van ve Bitlis’te Yetişen Şairler”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Doç. Dr. Fergana Kazımova: “Bitlis’in Poetik Terennümü”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Kemal Erol: “Bitlis Kökenli Yazar William Saroyan’ın Öykülerinde Anadolu Hasreti”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov : “Türkmen Klasik Şairlerinin Eserlerinde ( XVIII-XIX. y.y.) Nuh Peygamber, Gemisi ve Ağrı Dağı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Rubaba Şirinova Namık : “Fuzuli’nin “Hadikatüs- Suada” Eserinde “Fasliİbtilayi-Nuh Eleyhisselam” Bölümü”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Doç Dr. Yakup Civelek : “Klasik Arap Edebiyatı Kaynaklarında Nuh’un Gemisi ve Tufan Teması”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Dr. Zülfiyye Ismayıl- Dr. Ramiz Kasımov :“Ağrı Dağı Özelliklerinin Türkiye ve Azerbaycan Kandaş Şiir Ürünlerine Yansıması”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu : “Aşık Ali Yaratıcılığında Ağrı Dağı ve Osmanlı Ülkesi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Dr. Elmira Memmedova : “Âşık Ali ve Ağrı Dağı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Ali Fathalizadeh (Deniz) : “Tarih Boyunca Âşıklar”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

Destan İçerikli Çalışmalar:

 

           

Doç. Dr. Zeynelabidin Makas : “Köroğlunun Bayazıt Seferi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Lemin Gülderen : Ağrı Dağı Bölgesi’nde Geleneksel Sevgi, Barış ve Kardeşlik Duyguları Üzerine Şiirler”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Sait Küçük : “Ağrı Dağı Bölgesi’nde Kudretli Halk Ozanları”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

            Tarih İçerikli Çalışmalar:

 

Ahmet Demir: “Şeddadi – Bizans İlişkileri”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.),     Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Ziya Zakir Acar: “Hatıralarda Aras”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

İlhami Aliyev: “Osmanlı Yönetimi Zamanında Azerbaycan’ın Nahçıvan Bölgesi”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Doç. Dr. Elnur Nesirov: “Ortaçağ’da Nahçıvan’da Bilimsel Ortam ve Nahçıvanlı Bilim İnsanları”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.), Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Zülfiyye İsmayıl – Ramiz Qasımlı: “Aras Havzası’nın Nahçıvan Bölgesinde Ortaçağ Edebiyatının İncelenmesi”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.), Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Mübariz Ağalarlı: “Ortaçağ Seyyahlarının Kaleminden Van Gölü Havzası (X – XVI. Yüzyıllar)”.VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011, Bitlis

 

  1. Törehan Serdar: “1540 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bitlis Sancağı”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011, Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan: “Bitlis Ermenilerinin İhtilal Çıkarma Teşebbüsleri ve Bu Olaylar Esnasında Yakalanan Müfsitlerin Mahkemesi ve Hadisesi Hakkında Rapor (Eylül 1876)”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011, Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Salih Mercan : “15. Kolordu’nun Yetim Çocuklarla İlgili Kayıt Defteri”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öğün: “Bitlis Halkının 1. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesine Sağladığı Lojistik Destek”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Cemalettin Kinç: “Musa Bey Olayı”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Doç. Dr. Salim Gökçen : “Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin İstifası Üzerine Ağrı Çevresinden Gelen Tepkiler”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

  1. Törehan Serdar: “Osmanlı Devleti Döneminde Bitlis’in İdari Tarihçesi”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Doç. Dr. Şakir Gözütok: “Abbasiler Döneminde Yetişmiş Ahlat Âlimleri”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Halit Başı: “Tarih Dersleri İçin Tarihi Alan Gezisi ve Drama ( Ahlat Selçuklu Mezarlığı Örneği)”.VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Ahmet Demir : “Eyyûbilerin Doğu Anadolu Valilerinden İzzeddin Aybek”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Prof. Dr. Elfine Sibgatullina : “Birinci Cihan Savaşı Dönemi Rus Basınında Ağrı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

            Halk Mutfağı İçerikli Çalışmalar:

 

Güzin Sühran Belli – Prof. Dr. Oktay Belli: “Tuzda Tavuk”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.), Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Yrd. Doç. Dr. Salih Mercan, “İmparatorluk Yemek Kültüründen kesitler”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Ahmet Yaman Zühal Özdemir, “Farklı Coğrafyalardaki Şehir, Bolu ve Erzurum Yemek Kültüründeki Benzerlikler ve Farklılıklar”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Ziya Şakir Acar, “Iğdır Yöresinde Bitkiler İle Yapılan Yemekler”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Erzurum

 

Hakikat Zahitova, “Şirvan Bölgesinde Unutulmakta Olan Bazı Yemekler ve Mutfak Eşyaları”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum

 

Ait Küçük,  “Kağızman Yemek Kültürü”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum

 

Doç. Dr. Zeynelabidin Makas: “Atasözü, Deyim, Alkış ve Kargışlarda Yemek – İçmek Kültürü”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum

 

Dr. İlhame Memmedova: “XIX – XX Yüzyıllarda Tebriz Şehrinde Bayram Yemekleri”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum.

 

İkram Kali: “Van Cacığı”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum

 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Subaşı Direk – Ömür Gökhan Subaşı: “Tarihi Yollar Üzerindeki Konaklama Yapıları ve Yemek Mekânları”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum.

 

Dr. Elif Kanca – Dr. Çakır Ceyhan Suvari: “Erzurum Kültür Örneğinde Sosyalleşme Aracı Olarak Çay”.III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011, Erzurum

 

Prof. Dr. İsa Yüceer: “Gıdada Geleneğin Korunması”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

            Meryem Nakiboğlu: “Kültürümüzde Unutulmakta Olan Geleneksel İçeceğimiz Şerbet”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Dr. Yaşar Kalafat: “Beslenme Kültüründe Görünmeyenlerle İlgili İnançlar – İnanmalar – Erzurum Çevresi Örnekleri ile –“. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011 Erzurum

 

Tahir Şahbazov: “Azerbaycan’ın Mutfak Kültüründen Örnekler III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011 Erzurum

 

Alparslan Santur: “Bazı İnternet Sitelerinde Erzurum Beslenme Kültürü ve Bir Tasnif Denemesi, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011 Erzurum

 

Cevdet Baycan: “Doğubayazıt Geleneksel Mutfağından Örnekler”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Mehmet Akif Işık: “Siirt Bölgesi’nde Özel Gün Yemekleri”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011 Erzurum

 

İlhami Nalbantoğlu: “Ahlat Mutfağı’nda Kış Hazırlığı”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011 Erzurum

 

Habip Küçük: “Kağızman’da Meyvecilik ve Uzun Elma”, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Prof. Dr. Oktay Belli: “Erzurum Mutfağında Kullanılan Bakır Kaplar”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Zeynep Dağdeviren – Musa Dağdeviren: “Yemek ve Kimlik”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum 

 

Zekiye Çomaklı: “Erzurum Mutfağında Özel Gün Yemekleri”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

İkram Kali: “Van Oturma Gecesi”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

            İsmet Alpaslan: “Kuzeydoğu Anadolu’da Doğal Bitkilerden Yemekte Kullanılanlar”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Ülkü Önal: “Artvin Mutfak Kültürü”. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 19–21 Ekim 2011 Erzurum

 

Prof. Dr. Hacı Kadir Kadirzade – Dr. Türkan Kadirzade Arık: “Nahçıvanda Çörek ve Çörek Bişirme ile İlgili

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir