Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- III

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derrneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Doç. Dr. Zeynelabidin Makas: “Ozan Diliyle Yemek II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Prof. Dr. Nihat Falay: “Cumhuriyet Sonrası Van’ın Sosyo – Ekonomik Yaşamı”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derrneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Türkan Kadirzade: “Semeni Helvasının Yapılması ve Onunla İlgili İnanışlar”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derrneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Yaşar Kalafat: “Van Çevresi Örnekleriyle Türk Kültür Coğrafyasında Yumurta ile İlgili İnançlar”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi. – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özgökçe – Murat Ünal: “ Otlu Peynire Katılan Bitkiler ve Tehlike Kategorileri”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derrneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Zeynelabidin Makas: “Ozan Diliyle Yemek” Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Prof. Dr. Nihat Falay: “Cumhuriyet Sonrası Van’ın Sosyo – Ekonomik Yaşamı”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Türkan Kadirzade: “Semeni Helvasının Yapılması ve Onunla İlgili İnanışlar”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Yaşar Kalafat: “Van Çevresi Örnekleriyle Türk Kültür Coğrafyasında Yumurta ile İlgili İnançlar”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özgökçe – Murat Ünal: “ Otlu Peynire Katılan Bitkiler ve Tehlike Kategorileri”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Elif Kanca – Dr. Ç.Ceyhan Süvari: “Sıradan Bir Meta ve Ritüel Nesnesi: Tuz”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Hüseyin Şahin: “Malatya Mutfak Kültüründe Özel Günlere Dair Geleneksel Uygulamalar”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Doç. Dr. R. Eser Gültekin – Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk: “Van Geleneksel Konutlarında Mutfak ve Tandır Evi”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Ayfer Yavi: “Şekerin Acı Tarihi ve Çayla Tatlı Evliliği”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Kamer Akyol Aytürk: “ Van Mutfağında Acem Köftesi”.Yrd. Doç. Dr. Yaşar Subaşı Direk: “Osmanlı Dönemi Hanlarında Ocak ve Mutfak”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Musa Dağdeviren – Zeynep Dağdeviren: “Yemek Geleneklerimiz ve İcatedilen Yemek Geleneklerimiz”. Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Prof. Dr. Oktay Belli: “Arkeolojik Bulgulara ve Yazılı Kaynaklara Göre Van Gölü Balığının Tarihsel Gelişimi” , Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

.

İkram Kali: “Van Mutfağında Soslu Van Gölü Balığı”, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

P r of. Dr. Mustafa Sarı: “Van Gölü İnci Kefalinin Yaşam Döngüsü, Besin Değeri ve Tüketimi ”.II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van,  Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Güzin Sühran Belli – Prof. Dr. Oktay Belli “Van Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

P rof.Dr. Hacı Kadir Kadirzade: “ Nahçıvan’da Ananevi Kış Sofrası”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Yrd. Doç. Dr. Şükran Sevimli – Yrd. Doç. Dr. Dilara Şeker: “Yemek Kültürünün Etik, Sosyal, Psikolojik ve Antropolojik Kökenleri”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Naim Avan: “Adab-ı Muaşeret ( Görgü Kuralları) Sofra Adabı”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Meryem Nakiboğlu Yılmaz: “Ekmeğin Deyim ve Ata Sözlerimizdeki Yeri”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Prof. Dr. Oktay Belli: “Urartuların Bronz Kemerleri Üzerindeki Ziyafet Sahneleri”.  II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan: “Van Vakıflarının Gelir ve Giderlerinin Sosyal ve Ekonomik Boyutu”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Erol Kahraman – Ayla Kahraman: “Erzincan Geleneksel Mutfağında Kış Hazırlığı”.”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Yaşar Kalafat: “Van Çevresi Örnekleriyle Türk Kültür Coğrafyasında Ekmek (Nan) Kültürü”.”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Dr. Arif Gezer: “Yemek Duasının Sünnetteki Yeri”.  II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Zekiye Çomaklı: “Türkü ve Manilerde Erzurum Mutfağı”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Prof. Nafi Çoksöyler: “Geleneksel Gıdaların Yöre ve Ülke Ekonomisindeki Yeri: Sorunlar ve Fırsatlar”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

:

Prof. Dr. Sedat Cereci: “ Van Kültüründe Etkin Bir İletişim Ortamı Olarak Sofra Geleneği ”, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası,

 

İlhami Nalbantoğlu: “Ahlat Mutfağında Kışlık Yiyecek Hazırlığı”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Priscilla Mary Işın: “Şamama Kültürünün Tarihçesi”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özgökçe – Cansu Kahiloğulları: “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü’nde Yayılış Gösteren Lamiaceae (Ballıbabagiller) Familyasında Gıda ve Tıbbi Amaçlı Olarak Kullanılan Bitkiler ”. ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24-26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Oktay Türkoğlu – Muazzez Türkoğlu: “Unutulmuş Van Yemeklerinden Örnekler”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

: Prof. Dr. Galip Akın: “ Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemeklerinin Ortaya Çıkışı ve Özellikleri”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası

 

Yasin İpek: “Adilcevaz Yöresinde Yemek Kültürü; İnanış ve Uygulamalar ”. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu 24–26 Kasım 2010 Van, Van Valiliği, İstanbul Üniversitesi – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve K

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir