Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- IV

Halk İnançlarında Formeller:

 

Cevdet Baycan, “Ahmed-i Hani’de Onlar Destanının Temel Sayısı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

            Tasavvuf-Halk Tasavvufu:

 

Naim Avan : “Osmanlı Dönemi Ağrı Bölgesi’ndeki Tasavvufi Hareketler (Ahmet Hani Örneği)”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

            Halk Dansları:

 

Yakut Guliyeva: “Azerbaycan Halk Dansları ve Nahçıvan Halayları (Yallıları)”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

 

            Halk Mimarisi:

 

Prof. Dr. Oktay Belli – Vedat Evren Belli: “Van Bölgesi’nin En Eski Konut Mimarlığı: Yoncatepe Sarayı”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Subaşı Direk – Yrd. Doç. Dr. Sevda Ocak: “Bitlis Geleneksel Konutlarının Ekolojik Mimari Açısından İrdelenmesi”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Alparslan Santur: “Bitlis Örneğinde Geleneksel Mimarinin Korunması, Yaşatılması ve Geleceğe Aktarılmasında Halkbilim (Açıkhava) Müzelerinin İşlevi”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk – Özgür Cangüleç: “Bitlis Geleneksel Evlerinden Bir Örnek: İsa Kalkan Evi”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

 

            Halk El Sanatlar İçerikli Çalışmalar:

 

 

Doç. Dr. Yusuf Çetin – Fatih Karip: “İshak Paşa Sarayı’ndaki Bitkisel Süslemelerin Batı Sanatı Etkileri Bağlamında Değerlendirilmesi”. VII.Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Prof. Dr. Oktay Belli : “ Ağrı Dağı Bölgesi’nde Urartu Krallığı’na Ait Anıtsal Kaya İşaretleri” ,III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Doç. Dr. Ali Murat Aktemur : “Ağrı Çevresindeki Mezar Taşlarında Yer Alan Motiflerin Dili”,III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

 

            Sosyo – Psikoloji İçerikli Çalışmalar:

 

İsmet Alparslan: “Aras Nehri’nin Bölge Halkı Üzerindeki Sosyal ve Psikolojik Etkileri”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.)     Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

            Sosyo – Kültürel Hayata Dair Çalışmalar:

 

Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk: “Dünden Bugüne Iğdır’da Sosyo – Kültürel Hayat”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Dr. Çakır Ceyhan Süvari: “Toplumsal Cinsiyete Bağlı İş Bölümü Örneği Olarak Kars Yaylacılığı”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Abdülaziz Kardaş: “Bitlis Halkevlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan: “Toplumsal Farklılıkları Bütünleştirmede Manevi Dinamiklerin Rolü ve İmkânı Üzerine”. VII.Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Kars : “Cumhuriyetin İlk Yıllarından 1940 Yılına Kadar Ağrı İlinin Eğitim, Sağlık, Bayındırlık, İktisat ve Sosyal Durumu”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Arş. Gör. Erdem Yavuz : “Ağrı Halkevleri”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. B. Yavuz Hatunoğlu : “Ağrı’da Sosyal Değişme”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

Halk Takvimi;

 

  1. Muhsin Bulut- Gül İnce : “Ağrı Bölgesi’nde Yaylacılık”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

İsmet Alparslan : “Bir Devre Damgasını Vuran Kotan”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

            Din Bilimleri Çalışmalar:

 

Yrd. Doç. Dr. Shahi Ahmadov: “Aras Havzası Eğitim Faaliyetleri Bağlamında Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CAMER)”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Yrd. Doç. Dr. Veysel Nargül: “Aras Havzası’nın Çağdaş Alimi: Molla Musa Celali Beyazidi / Geçit”.II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Ekrem Rifatoğlu Hüseyinzade: “Nahçıvan, Anadolu ve Ağrı Dağı Bölgesi’nde Bektaşiliğin Varlığı”.II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Doç. Dr. Resul Öztürk: “Aras Havzası Âlimlerinden Davud el-Karsî’nin Kelami Kaynakları” II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.)     Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Yrd. Doç. Dr. Yalçın Karaca: “Gevaş Kuzu (Kuş) Adası Kutsal Meryem Kilisesi”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Prof. Dr. İsa Yüceer: “İnancın Hayata Yansıması: Bitlis Örneği”. VII.Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker: “Şii Hadisçiler ve Eserleri” , II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Prof. Dr. İsa Yüceer: “Aras Havzası’nın Manevi Yapısı”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Doç. Dr. Hüseyin Suphi Erdem : “S. Ahmed Arvasi’de İnsanın Tekâmülü Fikri”, VII.Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Dr. Arif Gezer: “Molla Halil Es-Siirdi’nin Hadis Kültürü”. VII.Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akot: “Van Gölü Havzası’nda İlmi İz Bırakan Şahsiyetlerinden Bitlisli Müştak Baba’nın Âsâr Adlı Eseri”. VII. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04–07 Ekim 2011 Bitlis

 

Naim Avan: “Van Gölü Havzası’nda Yaşamış Toplumun Manevi Mimarları (Sıbgatullah Arvasi Örneği)”. VII.Uluslararası Van Gölü Sempozyumu 04-07 Ekim 2011 Bitlis

 

Dr. Elif Kanca- Dr. Çakır Ceyhan Süvari : “Kutsal Kalıtların Peşindeki Bilim: Nuh’un Gemisi Arama Çalışma Örneği” III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Prof. Dr. İsa Yüceer : “Nuh’un Dönüşü”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Prof. Dr. Bahattin Dartma : “Tevrat’ın Nuh Tufanına Dair Verilerinin Bilimsel Değeri Üzerine”,III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan : “Nuh Suresi Bağlamında Küresel Barışı Sağlamada Hz. Nuh’un Evrensel Mesajının Katkısı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Doç. Dr. Nevzat Tartı : “Hz. Nuh ile Hz. Ömer Arasında Karakter Benzerliği Kuran Bir Hadis Tahlili”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Şelale Ana Hümmetli : “Nuh’un Gemisi, Kuran Kıssaleri ile İlahi Mucizeler”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Meryem Nakiboğlu Yılmaz : “Alman Çocuk Şarkılarında Hz. Nuh”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker : “Hz. Nuh (a.s.) ile İlgili Hadisler ve Yorumlar”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Hasan Refiyi : “Farsça Kaynaklarda Nuh’un Gemisinin Bulunduğu Yer”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Prof. Dr. Galip Akın : “Çeşitli Yönleriyle Nuh Tufanı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Doç. Dr. Firudun Kurbansoy : “Nuh Tufanı İrfan Sembolu Gibi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Dr. Zekiyye Ebilova : “Rivayetlerde Nuh’un (a.s.) Gemisi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hacı Kadır Kadirzade : “Nahçıvanda Hz. Nuh Peygamber ve Dünya Tufanı ile Bağlı Rivayet, Onun Tarihi Kaynaklarındaki Aksi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Dr. Çiğdem Dürüşken : “ Nuh’un Gemisindeki Hayvanlar Alemi”, Alparslan Santur : “Nuh’un Gemisi ve Ağrı Çevresi Geleneksel Kültür Değerlerinin Tanıtımı ile İlgili Bir Öneri: Açık Hava Müzesi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Başak Çoraklı : “Metefor Olarak Tufan ve Minyatürlerde Nuh’un Gemisi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hasan Keskin : “Kur’an Ayetlerinde Nuh (a.s.)’un Gemisi”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Dr. Arif Gezer : “Hadis Edebiyatında Nuh ve Tufan”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

 

            Monografi– Biyografi- Bibliyografi Çalışmaları:

 

Ziya Zakir Acar: “Hatıralarda Aras”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Meryem Nakiboğlu: “Iğdırlı Asırlık Çınar: Ramiz Özler”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

Cevdet Baycan: “Aras Havzası’nın Kültür ve Sanat Abidesi, Asırlık Çınar İsmet Öztürk’ün Yaşamı”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.) Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası

 

İsmet Alpaslan:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir