Bildiriler

Halk Kültüründe “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU

tarihinde yayınlandı

Halk Kültüründe  “SATMAK-SATIP ALMAK” İNANCININ MİTOLOJİK BOYUTU                                 Ali Osman Abdurazzak[1]-Yaşar Kalafat[2]     GİRİŞ: Bildiri konusu bilgilerin derlenmesi bizzat müşahede ederek gözlem yöntemi, birebir uygulamayı yürüten kaynaklarla görüşülerek yapılmış inanç sistemindeki “satmak-satıp almak” ile ilgili bulguların karşılaştırılmasında yazılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bildiride bir korunma şekli olan “satma-satıp alma” inanç ve uygulamaları ele alınmaktadır. […]

Bildiriler

9.MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, EDİNİMLER VE İNTİBALAR

tarihinde yayınlandı

      9.MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, EDİNİMLER VE İNTİBALAR                                                                                                                   Yaşar Kalafat[1]   GİRİŞ. Katıldığımız kültür şölenleri münasebetiyle alanımıza giren hususlarla ilgili kazanımlarımızı genel intibaımızı anlatma alışkanlığı bizde bu türden katıldığımız yurt dışındaki etkinliklerden kaldı. Giderek Türkiye’de katıldığımız ulusal ve uluslararası toplu etkinliklere dair de paylaşmak istediğimiz hususları yazmaya başladık. Etkinliklerin […]

Makaleler

BURSA KIZIKLARI HALK İNANÇLARI

tarihinde yayınlandı

 BURSA KIZIKLARI HALK İNANÇLARI[1]                                                                                                                        Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ: Bursa Kızıkları alan çalışması, Oğuz halk kültürü bilhassa halk inançları kültürü araştırmalarından Dünya Avşarları ve Dünya Salurları çalışmalarından sonra 24 Oğuz boyunun yeni bir boyu ile ilgili çalışmasının ilk bölümlerinden birisidir. DEĞİRMENLİKIZIK: Halk kültürü ve daha ziyade halk inançları kültürü hakkında bilgi vermeği amaçladığımız […]

Makaleler/Bildiriler

TÜRKİYE MİLLİYETÇİLERİNDEKİ FARKLILAŞMANIN FARKINDA OLMA HALİNE DAİR

tarihinde yayınlandı

        TÜRKİYE MİLLİYETÇİLERİNDEKİ FARKLILAŞMANIN FARKINDA OLMA HALİNE DAİR                                                                                                                                  Yaşar Kalafat[1]                 GİRİŞ:             Türkiye milliyetçiliği ifadesi ile Türk karşılığı olarak “Türkiyeli” kelamını seçmeği amaçlamadık. Türkiye’de bir kısmı Türk milliyetçiliği saflarında da yer alabilmiş olan etnik milliyetçileri kastetmek istedik.             Millet, birlikte yaşanılan farklı ana dilli, farklı […]

Makaleler/Bildiriler

DADAŞELİ ANILARIM

tarihinde yayınlandı

Beyaz/Şehir Palandöken dergisinin elime geçen son birkaç sayısı sonrasında heyecanlanarak, benim de Erzurum’a bir vefa borcum var düşüncesiyle bu yazıyı yazmaya karar verdim. Sonra hatırıma alanımla ilgili bir şeyler yazma fikri geldi. 20 yılı aşan o dönemlerden bazı fikrî, duygusal, ideolojik kesitler de vermem gerektiğini düşündüm. Bazı simaları tanıtmaya ihtiyaç duydum. Biraz talebelik, biraz askerlik, […]

Makaleler/Bildiriler

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİYONU ÇALIŞTAYI Türk Dünyası Kültür Stratejiler

tarihinde yayınlandı

        TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA    KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİYONU ÇALIŞTAYI[1]                  Türk Dünyası Kültür Stratejiler                                (13 MAYIS 2017 GREENPARK OTELİ)                                                                          Yaşar Kalafat[2] Biz, Türk Dünyası Kültür Stratejileri konusunda değinmek istediğimiz konuları bazı tanımlara yer vererek ele almak istiyoruz. Biz Türk dünyası tanımı karşılığında […]

Makaleler/Bildiriler

“ANADOLU DİNÎ-İSLAMÎ ETNOLOJİSİNDE Halk İnançları Kültürünün Yeri”

tarihinde yayınlandı

GİRİŞ: Salonu saygılarımla selamlıyorum Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’mizi bu güzel seminer etkinliklerine beni de görevlendirerek onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Paylaşmaya çalışacağım görüşlerimin sunumuna geçmeden çalışma alanımdan ve bu konuyu seçiş sebebinden bahisle, bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Böylece kendimi daha iyi ifade etmiş olabileceğimi düşünüyorum. Bu arada çalışmalarımda geçen Türk kültürlü halklar, […]

Genel

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ SINIRLARI HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDEN HAREKETLE ÇİZİLEBİLİR Mİ?

tarihinde yayınlandı

  Taslaktır     TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ SINIRLARI HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDEN HAREKETLE ÇİZİLEBİLİR Mİ?[1]       Ey arkadaş, istişare ederken, kendi faydasını düşünmeyen kimse ile istişare et. Kendi faydasını düşünen kimse, menfaati için, münâsip olanın dahi uygun olmadığını söyler. (Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, beyit 3493-3494) Doğru söz acıdır; onu hazmedebilirsen, yarın faydasını görürsün, […]

Genel

AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]

tarihinde yayınlandı

    AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]   Yaşar Kalafat[2]-Veli Cem Özdemir[3]     GİRİŞ: Memoratlar; çok kere tabiatüstü ferdi bir tecrübeye dayanmaktadırlar. Öteki dünya gibi farklı bir boyutta oluşları ile cin, peri, şeytan, alkız karabasan gibi varlıklar ve ruhlarla insanlar aynı vasatı paylaşırlar. Böyle olunca da, dokunma, hissetme, […]

Genel

BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR

tarihinde yayınlandı

      BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR [1]                                                                                                                                         Yaşar Kalafat,[2]   GİRİŞ: Anadolu Türk kültür tabakalaması çalışmalarına mitolojik boyut kazandırmak, Türk halk kültürünün bu coğrafyada tarih boyunca girdiği sentezleri takip edebilmek, toprağın vatan olma sürecinde yurdun kimliklendirme olayıdır. Batı Türklüğünde, bilhassa Batı Anadolu’da Yunan Mitoloji hegemonyası hala […]

Genel

DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]

tarihinde yayınlandı

                 DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]                                                                                                                 Yaşar Kalafat[2] ÖZET: Bildiride, toplumun ortak bilinçaltı kültür ürünlerinden olan ve Alkarısı, Albastı, Yalmauz, Cadı, Karakura, Kocakarı, Enkebit, Davara gibi isimlerle bilinen arketiplerden Diyarbakır ve çevresinden tespiti yapılabilenler ele alınmış, bulguların karşılaştırılmasına gidilmiştir. Bunların tanımlanmaları; görünme şekilleri, […]

Genel

HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]

tarihinde yayınlandı

      HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]                                                                           Yaşar Kalafat[2]        GİRİŞ: Bildirimizde, “Memoratlar ve Halk İnançları”[3] çalışmasındaki tanım ve tasnifi esas alarak alandan yapılmış derlemeleri halk inançları mitoloji, tasavvuf bağlantısı zemininde ele almaya çalışacağız. “Memorat, Tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlenmiş birisi tarafından anlatılan şahsa […]

Genel

PİR KÜLTÜNDE MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ

tarihinde yayınlandı

                                                                                  PİR KÜLTÜNDE                MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ                                                                                                   Yaşar Kalafat[1]                   GİRİŞ: Mebrure Nine 2010 yılında 85-86 yaşında Hakk’ın rahmetine yolcu edilen, Burdur’un Dirmil dağ köyünde yaşamış vergili bir kadın kişi idi. Uğraştığı mistik alana urfasa deniliyordu. Torunu Veli Cem Özdemir’[2]den alınan bu […]

Genel

PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]

tarihinde yayınlandı

                                                        PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA                        HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI                                                   ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]                                                                                                                          Yaşar Kalafat[2]     ÖZET: Biz bu bildirimizde, tasavvuf-halk inanmaları ilişkisinden yola çıkıyoruz. Halk inançlarının Türk kültürlü halkların coğrafyasında, Türk kültürlü halklar arasında kültür kodları oluşturduğunu açıklıyoruz. Halk inançlarının sadece ve muhakkak sıradan […]

Genel

PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]

tarihinde yayınlandı

                                                             PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA                  HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI                                                    ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]                                                                                                                          Yaşar Kalafat[2]     ÖZET: Biz bu bildirimizde, tasavvuf-halk inanmaları ilişkisinden yola çıkıyoruz. Halk inançlarının Türk kültürlü halkların coğrafyasında, Türk kültürlü halklar arasında kültür kodları oluşturduğunu açıklıyoruz. Halk inançlarının sadece ve muhakkak sıradan ve tesadüfü […]

Genel

İRAN TÜRKOLOJİSİNDE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI VE GENEL TÜRKOLOJİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

tarihinde yayınlandı

    İRAN TÜRKOLOJİSİNDE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI                                              VE                            GENEL TÜRKOLOJİ İÇERİSİNDEKİ YERİ[1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Yaşar Kalafat[2]              GİRİŞ.          Kazan halk kültürünü çeşitli yönleri ile incelemeyi hedefleyen bir kültür şöleninde İran’da Türk halk bilimi çalışmalarının irdelenmesinin sebebi sorgulanabilir. Türkiye’de aynı kurumun müteakip yıllarda yaptığı […]

Genel

X. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ BALKANLAR-ANADOLU TÜRKLÜĞÜNDE SÖLÜ TARİH ÇALIŞMALARI (AGUYU BAL EYLEME)

tarihinde yayınlandı

        ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ BALKANLAR-ANADOLU TÜRKLÜĞÜNDE SÖLÜ TARİH ÇALIŞMALARI (AGUYU BAL EYLEME) Anadolu ve Balkanla Türklüğünün ortak kaderi binlerce yıl evvel Türklüğün batıya göçü Tengricilik inançlı Ön Türkler olarak yaşanmıştır. Avrupa’da Hristiyanlık, pagan inançlı halklar olarak, İslamiyet’ten 700-800 yıl evvel tanışmıştır. İslam Türklerle İslamiyet’in tanışmaları Selçuklular ve Eyyubilerle başlarken bu tanışma […]

Genel

Halk Sofizminde MİTOLOJŞK İKİ OBJE “AL RUHU” VE “KIRKLAMA”

tarihinde yayınlandı

  Halk Sofizminde                                                            MİTOLOJŞK İKİ OBJE                                                        “AL RUHU” VE “KIRKLAMA”   Halk sofizme kapsamına halk inançlarının tasavvufi boyutunu da almaktadır. O, yüksek tasavvuf olmamakla beraber, içerisinde bidat, hurafe ve bazı hallerde şirk de bulaşabilmiş inanç ve uygulamalar da içerebilen tefekkür boyutu da bulunan halk itikadı ve ibadetleri bütünüdür. Günümüz inanç ve uygulamalardan […]

Genel

MƏRUZƏNİN TEZİSİ

tarihinde yayınlandı

MƏRUZƏNİN TEZİSİ Biz bu bildirimizde Çulfa Hanegah kentindeki Elince Kalasi, Ordubat Reyonundaki Babek Kalesi, Şehruz Reyonundaki  Şehruz Kalesi, Ordubat Reyonundaki Aza kalesi, babek Reyonundaki Kalesindeki Quyuludağ Kalesi, Şerur Reyınundaki Kız Kalesi, kengerli reyonundaki Karabağlar Kalesi, Şerur Reyonundaki Karasu Kalası, Oğlan Kale, Çulfadaki Kazancı Kale gibi kaleler üzerinde halk inanmaları bakımından irdeleme yaptık. (Nahcıvan Tarihi-Üç Cildde-Nahçivan Şeheri […]

Genel

HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I

tarihinde yayınlandı

      HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]                                                                                   Yaşar Kalafat[2]        GİRİŞ: Bildirimizde, “Memoratlar ve Halk İnançları”[3] çalışmasındaki tanım ve tasnifi esas alarak alandan yapılmış derlemeleri halk inançları mitoloji, tasavvuf bağlantısı zemininde ele almaya çalışacağız. “Memorat, Tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlenmiş birisi tarafından anlatılan şahsa […]

Genel

DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR

tarihinde yayınlandı

                 DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]                                                                                                                 Yaşar Kalafat[2] ÖZET: Bildiride, toplumun ortak bilinçaltı kültür ürünlerinden olan ve Alkarısı, Albastı, Yalmauz, Cadı, Karakura, Kocakarı, Enkebit, Davara gibi isimlerle bilinen arketiplerden Diyarbakır ve çevresinden tespiti yapılabilenler ele alınmış, bulguların karşılaştırılmasına gidilmiştir. Bunların tanımlanmaları; görünme şekilleri, […]

Genel

AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR

tarihinde yayınlandı

    AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]   Yaşar Kalafat[2]-Veli Cem Özdemir[3]     GİRİŞ: Memoratlar; çok kere tabiatüstü ferdi bir tecrübeye dayanmaktadırlar. Öteki dünya gibi farklı bir boyutta oluşları ile cin, peri, şeytan, alkız karabasan gibi varlıklar ve ruhlarla insanlar aynı vasatı paylaşırlar. Böyle olunca da, dokunma, hissetme, […]

Genel

ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU

tarihinde yayınlandı

  ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA  – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU[1]                           Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ:             Bu çalışma, Türk kültür coğrafyansının, Türk kültürlü halklarının halk kültürlerine dair, zaman zaman ve muhtelif vesilelerle yapılan derlemeler ve bunların karşılaştırması projesinin, Kırım-Kafkasya-Anadolu paftası ile ilgili olan kısmının güncelleştirilmiş şeklini içermektedir. Metinde geçen […]

Genel

BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR

tarihinde yayınlandı

      BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR [1]                                                                                                                                               Yaşar Kalafat,[2]   GİRİŞ: Anadolu Türk kültür tabakalaması çalışmalarına mitolojik boyut kazandırmak, Türk halk kültürünün bu coğrafyada tarih boyunca girdiği sentezleri takip edebilmek, toprağın vatan olma sürecinde yurdun kimliklendirme olayıdır. Batı Türklüğünde, bilhassa Batı Anadolu’da Yunan Mitoloji hegemonyası […]

Genel

KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI

tarihinde yayınlandı

KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI[1]       Dr. Yaşar Kalafat – Şevket Kaan Gündoğdu   Giriş Posof ve çevresi denilince, Posof’u sadece yakın çevresi ile anlatmış olmuyoruz. Posof’un Artvin istikametindeki coğrafi uzantısınıda kast etmiş oluyoruz. Bu coğrafya Acaraların kültür coğrafyası ile kültürel yapı özellikleri içerir.1Bu noktaya değinilmiş olması bölgedeki Kıpçak Türk kültür tabakasını gündeme getirir. […]

Genel

NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK İNANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER

tarihinde yayınlandı

    NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK İNANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER[1]                                                                Yaşar Kalafat[2]                  GİRİŞ: Orta Aras kaleleri incelenirken, Orta Aras Türk kültür coğrafyası çevresi ile birlikte düşünülerek kaleler etrafında oluşan halk inançlarından yılan-kale bağlantısı üzerinde durulup yılanlı kale tanımlarına kısa yer verildi. Halk inançlarında albız, şeytan, cin, kara iyeler […]

Genel

ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU

tarihinde yayınlandı

  ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA  – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU[1]                           Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ:             Bu çalışma, Türk kültür coğrafyansının, Türk kültürlü halklarının halk kültürlerine dair, zaman zaman ve muhtelif vesilelerle yapılan derlemeler ve bunların karşılaştırması projesinin, Kırım-Kafkasya-Anadolu paftası ile ilgili olan kısmının güncelleştirilmiş şeklini içermektedir. Metinde geçen […]

Makaleler

MEZBAHALAR ​​​​​ ​​​​ VE ​​​​ ​​​ KIRKLAMA-KIRK BASMASI

tarihinde yayınlandı

​​ ​​ ​​​​​​ “…….Göklerde ve yerde olan her şeyi Allah’ın bildiğini düşünmez misin?…..(Mücadele Suresi 7” Yaşar Kalafat GİRİŞ: Mezbahalar, Bismil hayvanların insanlar tarafından tüketilmek üzere kesildikleri yerlerdir. Burada kesime giren canlı hayvan kesimden sonra artık yaşamamaktadır. Canı bedeninden ayrılmıştır. Tüketime hazırlanmaları az veya çok vakit alabilir, kesimden sonra bir süre mezbaha tesislerinde bekletilenler de olabilir. […]

Bildiriler

NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK NANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER

tarihinde yayınlandı

    NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK NANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER[1]                                                                Yaşar Kalafat[2]                  GİRİŞ: Orta Aras kaleleri incelenirken, Orta Aras Türk kültür coğrafyası çevresi ile birlikte düşünülerek kaleler etrafında oluşan halk inançlarından yılan-kale bağlantısı üzerinde durulup yılanlı kale tanımlarına kısa yer verildi. Halk inançlarında albız, şeytan, cin, kara iyeler […]

Makaleler

SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZDEN EŞEKLE İLGİLİ NOTLAR

tarihinde yayınlandı

SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZDEN EŞEKLE İLGİLİ NOTLAR[1]                                                                                                                         Yaşar Kalafat[2]               GİRİŞ. Bu çalışmanın konu başlığını belilerken eşekli ilgili halk inanmalarına ve mitolojik verilere de ulaşabilmiş olmayı çok istedik. Diğer bazı kültürlerin arkaik dönemlerine dair verilen bilgilerde eşek-mitoloji bağlantılı bilgiler var iken, biz Türk mitolojisinde eşekle ilgili bilgilere rastlayamadık. Şüphesin halk tababeti, Bilhassa Eşek sütü […]

Bildiriler

PİR KÜLTÜNDE MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ

tarihinde yayınlandı

PİR KÜLTÜNDE MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ                                                                                                 Yaşar Kalafat[1]                   GİRİŞ: Mebrure Nine 2010 yılında 85-86 yaşında Hakk’ın rahmetine yolcu edilen, Burdur’un Dirmil dağ köyünde yaşamış vergili bir kadın kişi idi. Uğraştığı mistik alana urfasa deniliyordu. Torunu Veli Cem Özdemir’[2]den alınan bu bilgilerden hareketle bu yazımızda bazı ara açıklamalarla […]

Makaleler

YOZGAT YÖRESİ HALK İNANMALARINDA MİTOLOJİK BULGULAR (Salurlar-Tülekler-Abdallar-Sıraçlar-Diğer Türkmenler)

tarihinde yayınlandı

YOZGAT YÖRESİ HALK İNANMALARINDA MİTOLOJİK BULGULAR                                             (Salurlar-Tülekler-Abdallar-Sıraçlar-Diğer Türkmenler)                                                                                   Yaşar Kalafat[1]   GİRİŞ: Çalışma Yozgat Salurları halk inanmalarının incelenmesi maksadı ile başlatılmıştır. Evvelce yapılan Avşarlar[2] çalışmasında olduğu gibi Dünya Salurlarının kısa tarihçeleri dağılım şekilleri anlatılıp halk kültürleri halk inançları öncelikli olarak ele alınması planlanmıştır. Bu konu başka bir çalışmamızda ayrıca da ele alınacaktır. Abdallar[3], […]

Bildiriler

PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

tarihinde yayınlandı

PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER                   Biz bu bildirimizde, tasavvuf-halk inanmaları ilişkisinden yola çıkıyoruz. Halk inançlarının Türk kültürlü halkların coğrafyasında, Türk kültürlü halklar arasında kültür kodları oluşturduğunu açıklıyoruz. Halk inançlarının sadece ve muhakkak sıradan ve tesadüfü uygulamalar olmadıkları, kendi zeminlerinde bir tefekkür ürünü olduklarını anlatıyoruz.                 Halk inanmaları mutlaka mitolojik bir […]

Makaleler

KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIZIL İNANCI

tarihinde yayınlandı

KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIZIL İNANCI[1]                                                                              Yaşar Kalafat[2]   Giriş: Sunumumuza, tezimizle ilgili bir kaç spot açıklama yaparak girmek istiyoruz. Bu açıklamalarda, bazı soruları sorup, onlara cevap ararken tezimizi tartışarak savunmaya çalışacağız. Bu açıklamalarda, Türk kültürel kimliğinin oluşmasında tarihçiliğin yeri, yurt edinme, edinilen yurdu koruma tarihçiliğinin içeriği, ilgili disiplinlerle bağlantısı üzerinde […]

Makaleler

HEMŞİN TÜRKLERİ (HOMŞETZİ TÜRKLERİ) VE İKİNCİ DİLLERİ ERMENİCE OLAN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI -I-

tarihinde yayınlandı

HEMŞİN TÜRKLERİ (HOMŞETZİ TÜRKLERİ) VE İKİNCİ DİLLERİ ERMENİCE OLAN TÜRKLERİN KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANÇLARI  -I-         Yaşar Kalafat-[1] Mehmet Bilgin[2] – Remzi Yılmaz[3]   Özet Hemşinli üst başlığı altında toplanan halkın Hopa Hemşinliler olarak bilinen kısmı adeta çift dillidir. Bunlar Türkçenin yanısıra özel sayılabilecek Ermenice karışımı bir dil kullanmaktadırlar. Bu konudaki iki iddiadan […]

Bildiriler

GÜNÜMÜZ TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA MİTOLOJİ ÇALIŞMALARI

tarihinde yayınlandı

                 GÜNÜMÜZ TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA MİTOLOJİ ÇALIŞMALARI[1]                                                                                                            Yaşar Kalafat[2]     GİRİŞ; Bu incelemede, Türk dünyası sosyal ve kültürel yakınlaşmasını etkileyen faktörler cümlesinden mitoloji çalışmaları konusu ele alınmıştır. Konu incelenirken; ilgili tanımlar, mitoloji çalışmalarının millet hayatında ve millî kimlik oluşmasındaki önemi, Türkiye ve Türk kültür coğrafyasının sair kesimlerindeki mitoloji çalışmalarının geçmişi […]

Bildiriler

GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK

tarihinde yayınlandı

GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK[1]                                                                                                         Yaşar Kalafat[2] GİRİŞ-ÖZET: Biz bu çalışmamızda Halk kültürü çalışmaları özelinde, halk inançlarını öncelikli bir değerlendirme yapmak isterken, Sivas’ı Vehbi Cem Aşkun’dan  (1909-1979) hareketle merkeze aldık. Bu münasebetle, Sivas halk kültürü çalışmaları faaliyetlerine yer ve destek […]

Bildiriler

GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK

tarihinde yayınlandı

GÜNÜMÜZ SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDAN VEHPBİ CEM AŞKUN’A (1909-1975) BAKMAK VEYA SİVAS HALK İNANÇLARI ÇALIŞMALARINDA DEVAMLILIK[1]                                                                                                         Yaşar Kalafat[2] GİRİŞ-ÖZET: Biz bu çalışmamızda Halk kültürü çalışmaları özelinde, halk inançlarını öncelikli bir değerlendirme yapmak isterken, Sivas’ı Vehbi Cem Aşkun’dan  (1909-1979) hareketle merkeze aldık. Bu münasebetle, Sivas halk kültürü çalışmaları faaliyetlerine yer ve destek […]

Bildiriler

“GAYP SEMASINDAN İNDİRİLMİŞ TEK DİN İSLAM’IN TEZAHÜR BİÇİMLERİ İLE TÜKLÜK DÖNEMİ VE KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANMALARI”

tarihinde yayınlandı

“GAYP SEMASINDAN İNDİRİLMİŞ TEK DİN   İSLAM’IN TEZAHÜR BİÇİMLERİ İLE TÜKLÜK DÖNEMİ VE KARŞILAŞTIRMALI HALK İNANMALARI”           Yaşar Kalafat[1]                                Hocam, meslektaşım ve can dostum Prof. Dr. Erman Artun’a minnet ve rahmet duygularınla               Bu çalışma “Gayri Müslim Türklerde Karşılaştırmalı Halk İnançları” başlığı altında bir kitap […]

Makaleler

EMPERYALİZM KARŞISINDA KARAPAPAK-TEREKEME STRATEJİK HASSASİYETİ

tarihinde yayınlandı

EMPERYALİZM KARŞISINDA KARAPAPAK-TEREKEME STRATEJİK HASSASİYETİ                                                                                                                                                                               Yaşar Kalafat[1]   Karakapak-Terekeme Türkleri bizin hayatımızın bir Karslı ve Halk bilimci olmanın doğal sonucu her zaman olmuşlardır. Bu Türk toplumu ile temaslarımız her Karslı gibi doğal olarak çocukluğumuzla başlar. Diğer hemşerilerimiz gibi komşu olmuşuz, meslektaş oluşuz, okul arkadaş olmuşuz, meslektaş olmuşuz, akraba olmuşuz acı ve tatlı […]

Bildiriler

DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARSI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ

tarihinde yayınlandı

DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARSI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ                                                                                                                             Yaşar Kalafat[1] GİRİŞ: Bu çalışma; 11-12 Aralık 2015 tarihleri arasında Düzce’de yapılan ve bizim “Düzce ve Yakın Çevresi Halk İnançları Kültüründe Atlı Göçebe Bozkır Medeniyetinin İzleri” isimli bildiri ile katıldığımız, II. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat […]

Bildiriler

BAYINDIR YAKAPINAR TAHTACI KÖYÜ HALK İNANÇLARI VE DEDE SİNAN KAHYAOĞLU İLE SÖYLEŞİ

tarihinde yayınlandı

BAYINDIR YAKAPINAR TAHTACI KÖYÜ HALK İNANÇLARI VE DEDE SİNAN KAHYAOĞLU İLE SÖYLEŞİ     Yaşar Kalafat[1]   Giriş: Bu çalışma 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde Bayındır Yakapınar Tahtacı köyünde yapılan halk inançları derlemeleri ve Edremit-Kazdağı Tahtacı Türkmenlerinden Dede Sinan Kahyaoğlu ile yapılan görüşmelerden ve onun ilgili eserinden[2] edinilen bilgilerden, bu bilgilerin genel Türk halk inançları ile […]

Bildiriler

AZERBAYCAN-TÜRKİYE KÜLTÜR İLİŞKİLERİNDE MİTOLOJİ ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ

tarihinde yayınlandı

       AZERBAYCAN-TÜRKİYE KÜLTÜR İLİŞKİLERİNDE                  MİTOLOJİ ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ[1]   Yaşar Kalafat[2]       GİRİŞ: Bu çalışmada, Azerbaycan ve Anadolu Türk kültür çevrelerin mitoloji ve halk bilimi çalışmalarına örneklemeler yapma düzeyinde değinilip mevcut durum ile duyulan ihtiyacın karşılaştırması yapılmaya çalışılmıştır. Konunun seçiminde, Aynı kaderi paylaşan Türkiye ve Azerbaycan’a karşı zaman zaman değişen dengelere […]

Bildiriler

YOZGAT HALK KÜLTÜRÜ-ESKİ TÜRK FOKLORU İLİŞKİLENDİRMESİNE DAİR

tarihinde yayınlandı

                        YOZGAT HALK KÜLTÜRÜ-ESKİ TÜRK FOKLORU İLİŞKİLENDİRMESİNE DAİR                                                                                                                         Yaşar Kalafat[1]         GİRİŞ: Bu çalışma, Fidan Kasımova’nın “Yozgat’ta Halk Kültürü ve Onda Eski Türk Folklorunun İzleri” isimli çalışması esas alınarak, bu konudaki karşılaştırmaları Azerbaycan ve Anadolu’da yoğunlaştırmak adına, yazar bilgilendirilerek yapılmıştır[2]. METİN: Yozgat yöresinden tespiti yapılmış olan Al Ruhu’ndan […]

Makaleler

YOZGAT YÖRESİ HALK İNANMALARINDA MİTOLOJİK BULGULAR (Salurlar-Tülekler-Abdallar-Sıraçlar-Diğer Türkmenler)

tarihinde yayınlandı

YOZGAT YÖRESİ HALK İNANMALARINDA MİTOLOJİK BULGULAR                                             (Salurlar-Tülekler-Abdallar-Sıraçlar-Diğer Türkmenler)                                                                                   Yaşar Kalafat[1]   GİRİŞ: Çalışma Yozgat Salurları halk inanmalarının incelenmesi maksadı ile başlatılmıştır. Evvelce yapılan Avşarlar[2] çalışmasında olduğu gibi Dünya Salurlarının kısa tarihçeleri dağılım şekilleri anlatılıp halk kültürleri halk inançları öncelikli olarak ele alınması planlanmıştır. Bu konu başka bir çalışmamızda ayrıca da ele alınacaktır. Abdallar[3], […]

Bildiriler

DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ

tarihinde yayınlandı

DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ[1]                                                                                                 Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ: Bu çalışmada, içeriğine dair kısa bilgi verilen Göçebe Bozkır Kültürü’nün Anadolu’daki izlerinin neden arandığı açıklanmakta, Düzce bölgesinin konu ile ilgisini açıklama adına da bölgenin etno-sosyal yapısına dair tanımlamalar yapılmaktadır. Bozkır kültüründen seçilmiş kültür kodlarının bölgede aranılmasına geçilmeden […]

Bildiriler

HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR

tarihinde yayınlandı

HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR[1]       Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ. Hatay’da tarihi süreçte yaşamış abide şahsiyetlerin hayatları eserleri, toplum üzerindeki etkilerinin bir boyutu da bunların uzak yakın geçmişten taşıyıp geleceğe aktardıkları değerlerdir. Keza bu değerlerdeki ortaklıklardır. Bu değerlerin ortak olan kaynakları da aynı derecede önemlidir. Halkların aralarındaki uzak da olabilen mesafelere […]

Bildiriler

VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ

tarihinde yayınlandı

    VIII. ATATÜRK KONGRESİ – GENCE-ŞİRVAN SEYAHAT GÖZLEMLERİ      VE TÜRK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ‘KIZIL’IN MİTOLOJİK İÇERİĞİ                                                                                                                                Yaşar Kalafat   GİRİŞ: VIII. Uluslararası Atatürk kongresi 13-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından Azerbaycan ilk başkenti Gence’de […]

Bildiriler

TÜRK HALK İNANÇLARINDA HZ.ALİ KÜLTÜL

tarihinde yayınlandı

TÜRK HALK İNANÇLARINDA HZ.ALİ KÜLTÜL                                                                                                                       Biz bu bildirimizde Şehriyar Haydar Baba Nevruz İlişkisinden yola çıkarak Türk Halk inançlarında Hz. Ali  Kültü üzerinde duracağız. Bize göre Hz. Ali etrafında oluşan kült, Sünni, Şii – Caferi ve Heterodoks İslam kesimler arasında, bizim çalışma alanımız itibariyle bu inançlara mensup Türk kesimler bakımından çok ciddi bir […]

Bildiriler

KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIIZIL İNANCI

tarihinde yayınlandı

KOCALİ HALK İNANÇLARININ KÖK HÜCRELERİ VE KIIZIL İNANCI[1]                                                                                                 Yaşar Kalafat[2]   Giriş: Sunumumuza, tezimize bir kaç spot açıklama yaparak girmek istiyoruz. Bu açıklamalarda, bazı soruları sorup, onlara cevap ararken tezimizi tartışarak savunmaya çalışacağız. Bu açıklamalarda, Türk kültürel kimliğinin oluşmasında tarihçiliğin yeri, yurt edinme, edinilen yurdu koruma tarihçiliğinin içeriği, ilgili disiplinlerle bağlantısı üzerinde durulacak, […]