Genel

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ SINIRLARI HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDEN HAREKETLE ÇİZİLEBİLİR Mİ?

tarihinde yayınlandı

  Taslaktır     TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ SINIRLARI HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDEN HAREKETLE ÇİZİLEBİLİR Mİ?[1]       Ey arkadaş, istişare ederken, kendi faydasını düşünmeyen kimse ile istişare et. Kendi faydasını düşünen kimse, menfaati için, münâsip olanın dahi uygun olmadığını söyler. (Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, beyit 3493-3494) Doğru söz acıdır; onu hazmedebilirsen, yarın faydasını görürsün, […]

Genel

AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]

tarihinde yayınlandı

    AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]   Yaşar Kalafat[2]-Veli Cem Özdemir[3]     GİRİŞ: Memoratlar; çok kere tabiatüstü ferdi bir tecrübeye dayanmaktadırlar. Öteki dünya gibi farklı bir boyutta oluşları ile cin, peri, şeytan, alkız karabasan gibi varlıklar ve ruhlarla insanlar aynı vasatı paylaşırlar. Böyle olunca da, dokunma, hissetme, […]

Genel

BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR

tarihinde yayınlandı

      BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR [1]                                                                                                                                         Yaşar Kalafat,[2]   GİRİŞ: Anadolu Türk kültür tabakalaması çalışmalarına mitolojik boyut kazandırmak, Türk halk kültürünün bu coğrafyada tarih boyunca girdiği sentezleri takip edebilmek, toprağın vatan olma sürecinde yurdun kimliklendirme olayıdır. Batı Türklüğünde, bilhassa Batı Anadolu’da Yunan Mitoloji hegemonyası hala […]

Genel

DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]

tarihinde yayınlandı

                 DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]                                                                                                                 Yaşar Kalafat[2] ÖZET: Bildiride, toplumun ortak bilinçaltı kültür ürünlerinden olan ve Alkarısı, Albastı, Yalmauz, Cadı, Karakura, Kocakarı, Enkebit, Davara gibi isimlerle bilinen arketiplerden Diyarbakır ve çevresinden tespiti yapılabilenler ele alınmış, bulguların karşılaştırılmasına gidilmiştir. Bunların tanımlanmaları; görünme şekilleri, […]

Genel

HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]

tarihinde yayınlandı

      HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]                                                                           Yaşar Kalafat[2]        GİRİŞ: Bildirimizde, “Memoratlar ve Halk İnançları”[3] çalışmasındaki tanım ve tasnifi esas alarak alandan yapılmış derlemeleri halk inançları mitoloji, tasavvuf bağlantısı zemininde ele almaya çalışacağız. “Memorat, Tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlenmiş birisi tarafından anlatılan şahsa […]

Genel

PİR KÜLTÜNDE MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ

tarihinde yayınlandı

                                                                                  PİR KÜLTÜNDE                MEBRURE NİNE KADIN KİŞİ TİPLEMESİ                                                                                                   Yaşar Kalafat[1]                   GİRİŞ: Mebrure Nine 2010 yılında 85-86 yaşında Hakk’ın rahmetine yolcu edilen, Burdur’un Dirmil dağ köyünde yaşamış vergili bir kadın kişi idi. Uğraştığı mistik alana urfasa deniliyordu. Torunu Veli Cem Özdemir’[2]den alınan bu […]

Genel

PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]

tarihinde yayınlandı

                                                        PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA                        HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI                                                   ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]                                                                                                                          Yaşar Kalafat[2]     ÖZET: Biz bu bildirimizde, tasavvuf-halk inanmaları ilişkisinden yola çıkıyoruz. Halk inançlarının Türk kültürlü halkların coğrafyasında, Türk kültürlü halklar arasında kültür kodları oluşturduğunu açıklıyoruz. Halk inançlarının sadece ve muhakkak sıradan […]

Genel

PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]

tarihinde yayınlandı

                                                             PİR-İ TÜRKİSTAN IŞIĞINDA                  HALK İNANÇLARI-TASAVVUF-MİTOLOJİ BAĞLANTISI                                                    ÜZERİNE DÜŞÜNCELER[1]                                                                                                                          Yaşar Kalafat[2]     ÖZET: Biz bu bildirimizde, tasavvuf-halk inanmaları ilişkisinden yola çıkıyoruz. Halk inançlarının Türk kültürlü halkların coğrafyasında, Türk kültürlü halklar arasında kültür kodları oluşturduğunu açıklıyoruz. Halk inançlarının sadece ve muhakkak sıradan ve tesadüfü […]

Genel

İRAN TÜRKOLOJİSİNDE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI VE GENEL TÜRKOLOJİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

tarihinde yayınlandı

    İRAN TÜRKOLOJİSİNDE HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI                                              VE                            GENEL TÜRKOLOJİ İÇERİSİNDEKİ YERİ[1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Yaşar Kalafat[2]              GİRİŞ.          Kazan halk kültürünü çeşitli yönleri ile incelemeyi hedefleyen bir kültür şöleninde İran’da Türk halk bilimi çalışmalarının irdelenmesinin sebebi sorgulanabilir. Türkiye’de aynı kurumun müteakip yıllarda yaptığı […]

Genel

X. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ BALKANLAR-ANADOLU TÜRKLÜĞÜNDE SÖLÜ TARİH ÇALIŞMALARI (AGUYU BAL EYLEME)

tarihinde yayınlandı

        ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ BALKANLAR-ANADOLU TÜRKLÜĞÜNDE SÖLÜ TARİH ÇALIŞMALARI (AGUYU BAL EYLEME) Anadolu ve Balkanla Türklüğünün ortak kaderi binlerce yıl evvel Türklüğün batıya göçü Tengricilik inançlı Ön Türkler olarak yaşanmıştır. Avrupa’da Hristiyanlık, pagan inançlı halklar olarak, İslamiyet’ten 700-800 yıl evvel tanışmıştır. İslam Türklerle İslamiyet’in tanışmaları Selçuklular ve Eyyubilerle başlarken bu tanışma […]

Genel

Halk Sofizminde MİTOLOJŞK İKİ OBJE “AL RUHU” VE “KIRKLAMA”

tarihinde yayınlandı

  Halk Sofizminde                                                            MİTOLOJŞK İKİ OBJE                                                        “AL RUHU” VE “KIRKLAMA”   Halk sofizme kapsamına halk inançlarının tasavvufi boyutunu da almaktadır. O, yüksek tasavvuf olmamakla beraber, içerisinde bidat, hurafe ve bazı hallerde şirk de bulaşabilmiş inanç ve uygulamalar da içerebilen tefekkür boyutu da bulunan halk itikadı ve ibadetleri bütünüdür. Günümüz inanç ve uygulamalardan […]

Genel

MƏRUZƏNİN TEZİSİ

tarihinde yayınlandı

MƏRUZƏNİN TEZİSİ Biz bu bildirimizde Çulfa Hanegah kentindeki Elince Kalasi, Ordubat Reyonundaki Babek Kalesi, Şehruz Reyonundaki  Şehruz Kalesi, Ordubat Reyonundaki Aza kalesi, babek Reyonundaki Kalesindeki Quyuludağ Kalesi, Şerur Reyınundaki Kız Kalesi, kengerli reyonundaki Karabağlar Kalesi, Şerur Reyonundaki Karasu Kalası, Oğlan Kale, Çulfadaki Kazancı Kale gibi kaleler üzerinde halk inanmaları bakımından irdeleme yaptık. (Nahcıvan Tarihi-Üç Cildde-Nahçivan Şeheri […]

Genel

HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I

tarihinde yayınlandı

      HALK İNANÇLARI MİTOLOJİ GÜZERGÂHINDA MEMORATLAR DOSYASI I[1]                                                                                   Yaşar Kalafat[2]        GİRİŞ: Bildirimizde, “Memoratlar ve Halk İnançları”[3] çalışmasındaki tanım ve tasnifi esas alarak alandan yapılmış derlemeleri halk inançları mitoloji, tasavvuf bağlantısı zemininde ele almaya çalışacağız. “Memorat, Tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlenmiş birisi tarafından anlatılan şahsa […]

Genel

DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR

tarihinde yayınlandı

                 DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEN BİR KISIM ARKETİPLERİN ANTROPOMORFİK YANSIMALARINA DAİR KARŞILAŞTIRMALAR[1]                                                                                                                 Yaşar Kalafat[2] ÖZET: Bildiride, toplumun ortak bilinçaltı kültür ürünlerinden olan ve Alkarısı, Albastı, Yalmauz, Cadı, Karakura, Kocakarı, Enkebit, Davara gibi isimlerle bilinen arketiplerden Diyarbakır ve çevresinden tespiti yapılabilenler ele alınmış, bulguların karşılaştırılmasına gidilmiştir. Bunların tanımlanmaları; görünme şekilleri, […]

Genel

AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR

tarihinde yayınlandı

    AHMET YESEVİ’DEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE ARAS VADİSİ TÜRK-İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MEMORATLAR[1]   Yaşar Kalafat[2]-Veli Cem Özdemir[3]     GİRİŞ: Memoratlar; çok kere tabiatüstü ferdi bir tecrübeye dayanmaktadırlar. Öteki dünya gibi farklı bir boyutta oluşları ile cin, peri, şeytan, alkız karabasan gibi varlıklar ve ruhlarla insanlar aynı vasatı paylaşırlar. Böyle olunca da, dokunma, hissetme, […]

Genel

ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU

tarihinde yayınlandı

  ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA  – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU[1]                           Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ:             Bu çalışma, Türk kültür coğrafyansının, Türk kültürlü halklarının halk kültürlerine dair, zaman zaman ve muhtelif vesilelerle yapılan derlemeler ve bunların karşılaştırması projesinin, Kırım-Kafkasya-Anadolu paftası ile ilgili olan kısmının güncelleştirilmiş şeklini içermektedir. Metinde geçen […]

Genel

BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR

tarihinde yayınlandı

      BALIKESİR VE YÖRESİ TÜRK HALK İNANÇLARINDA ASTRAL BOYUT-MEMORATLAR [1]                                                                                                                                               Yaşar Kalafat,[2]   GİRİŞ: Anadolu Türk kültür tabakalaması çalışmalarına mitolojik boyut kazandırmak, Türk halk kültürünün bu coğrafyada tarih boyunca girdiği sentezleri takip edebilmek, toprağın vatan olma sürecinde yurdun kimliklendirme olayıdır. Batı Türklüğünde, bilhassa Batı Anadolu’da Yunan Mitoloji hegemonyası […]

Genel

KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI

tarihinde yayınlandı

KARŞILAŞTIRMALI POSOF HALK İNANMALARI[1]       Dr. Yaşar Kalafat – Şevket Kaan Gündoğdu   Giriş Posof ve çevresi denilince, Posof’u sadece yakın çevresi ile anlatmış olmuyoruz. Posof’un Artvin istikametindeki coğrafi uzantısınıda kast etmiş oluyoruz. Bu coğrafya Acaraların kültür coğrafyası ile kültürel yapı özellikleri içerir.1Bu noktaya değinilmiş olması bölgedeki Kıpçak Türk kültür tabakasını gündeme getirir. […]

Genel

NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK İNANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER

tarihinde yayınlandı

    NAHCIVAN ÖRNEKLERİ İLE HALK İNANMALARI-MİTOLOJİ-SUFİZM BAĞLAMINDA CİNLİ/YILANLI KALELER[1]                                                                Yaşar Kalafat[2]                  GİRİŞ: Orta Aras kaleleri incelenirken, Orta Aras Türk kültür coğrafyası çevresi ile birlikte düşünülerek kaleler etrafında oluşan halk inançlarından yılan-kale bağlantısı üzerinde durulup yılanlı kale tanımlarına kısa yer verildi. Halk inançlarında albız, şeytan, cin, kara iyeler […]

Genel

ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU

tarihinde yayınlandı

  ORTAK HALK KÜLTÜRÜ KODLARI İTİARİAYLE KAFKASYA  – (KIRIM-KUZEY VE GÜNEY KAFKASYA) ANADOLU[1]                           Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ:             Bu çalışma, Türk kültür coğrafyansının, Türk kültürlü halklarının halk kültürlerine dair, zaman zaman ve muhtelif vesilelerle yapılan derlemeler ve bunların karşılaştırması projesinin, Kırım-Kafkasya-Anadolu paftası ile ilgili olan kısmının güncelleştirilmiş şeklini içermektedir. Metinde geçen […]

Genel

DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARASI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ

tarihinde yayınlandı

DÜZCE’DE ORTAK HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜ VE II. ULUSLARARASI DÜZCE TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU GÖZLEMLERİ                                                                                                                       Yaşar Kalafat[1] GİRİŞ: Bu çalışma; 11-12 Aralık 2015 tarihleri arasında Düzce’de yapılan ve bizim “Düzce ve Yakın Çevresi Halk İnançları Kültüründe Atlı Göçebe Bozkır Medeniyetinin İzleri” isimli bildiri ile katıldığımız, II. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu münasebeti ile […]

Genel

TOKAT YÖRESİ HALK İNANÇLARINDA BASMAK-BASILMAK VE KUŞ YENKMESİ/YENMESİ

tarihinde yayınlandı

TOKAT YÖRESİ HALK İNANÇLARINDA BASMAK-BASILMAK VE KUŞ YENKMESİ/YENMESİ    Yaşar Kalafat[1]– Şevket Kaan Gündoğdu[2]     ÖZET: Basmak-Basılmak, halk inançlarında korunmak ve kurtarılmak kapsamındaki inançlardandır. Halk inannçlarında, Eski Türk İnanç Sistemi’nden günümüze kadar devam eden İye/Sahip inanç anlayışında basmak-basılmak inancının da yeri vardır. Buna göre İnsan, bitki, hayvan ve cansız olarak bilinenlerin de sahipleri, iyeleri basabilirler. […]

Genel

HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR

tarihinde yayınlandı

HATAY-SİVAS YATIRLARI ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇLARDA MİTOLOJİK BULGULAR[1]                                                                                                                                                Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ. Hatay’da tarihi süreçte yaşamış abide şahsiyetlerin hayatları eserleri, toplum üzerindeki etkilerinin bir boyu da bunların uzak yakın geçmişten taşıyıp geleceğe aktardıkları değerlerdir. Keza bu değerlerdeki ortaklıklardır. Bu değerlerin ortak olan kaynakları da aynı derecede önemlidir. Halkların aralarındaki uzak da olabilen mesafelere rağmen […]

Genel

DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ

tarihinde yayınlandı

   DÜZCE VE YAKIN ÇEVRESİ HALK İNANÇLARI KÜLTÜRÜNDE ATLI GÖÇEBE BOZKIR MEDENİYETİNİN İZLERİ[1]                                                                                                Yaşar Kalafat[2]   GİRİŞ: Bu çalışmada, içeriğine dair kısa bilgi verilen Göçebe Bozkır Kültürü’nün Anadolu’daki izlerinin neden arandığı açıklanmakta, Düzce bölgesinin konu ile ilgisini açıklama adına da bölgenin etno-sosyal yapısına dair tanımlamalar yapılmaktadır. Bozkır kültüründen seçilmiş kültür kodlarının bölgede aranılmasına geçilmeden evvel, […]