Diğer Yazılar

Ermeni Dosyası Hakkında (Yankı Dergisi) (08.03.2007)

tarihinde yayınlandı

Ermeni Dosyası Hakkında   Ermenilerin, tarihi olaylara dayanarak, yaptıkları iddialardan hareketle, geliştirdikleri tehdit, Türklüğe yöneltilmişliği itibariyle, sadece ve muhakkak Ermeniler merkezli bir olay değildir. Bizler, aynı sıkıştırılmışlığı şimdi de, kültür coğrafyamızın asli unsurlarından birisi olan, anadili Kürtce olanlarla ilgili olarak yaşatılıyoruz. Bize göre, olay ve onun çözümü, bir kimlik tanımlanması ve bu kimliğin varlığını devam […]

Diğer Yazılar

Irak’taki Gelişmeler-Beyin Fırtınası/21.Yüzyıl Araştırma Enstitüsü/7 Mart 2007 Ankara (08.03.2007)

tarihinde yayınlandı

Irak’taki Gelişmeler-Beyin Fırtınası/21.Yüzyıl Araştırma Enstitüsü/7 Mart 2007 Ankara Irak’taki gelişmeler; Emperyalizmin bölgedeki tezahür şekli karşısında Türkiyenin tavrı meselesi midir, Kürt Meselesi midir, Türkmen meselesi midir, terör meselesi midir, yoksa Türkiye’deki bazı hayati hücrelerin dumura uğrası, daha doğrusu uğratılmış olması meselesi midir, Türkiye’de hayatı merkezlere bazı sızmaların olabileceği meselesi midir? Türkiye ilkin bunun adını koyabilmelidir. Bazen […]

Diğer Yazılar

Konferans (13.03.2007)

tarihinde yayınlandı

Konferans/Sunum Konusu Olan Hususlar -Uzmanlık alanı halk bilimi ve uluslar arası ilişkiler olan Dr. Yaşar Kalafat, kısaca özgeçmişini, araştırma metodunu çalışma yaptığı coğrafyayı tanıttıktan sonra, -Türklüğün ırkî, kavmî bir kavram olmaktan ziyade kültürel bir süreç ürünü olduğu, bir yaşam biçimi bir ilişkiler toplamı olduğu, “Dili dilimden dini dinimden” anlayışının tekrar  günün gelişen şartlarına göre yeniden […]

Diğer Yazılar

Kerkük Krizi ve Türkiye’nin Irak Politikası (16.03.2007)

tarihinde yayınlandı

21.YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ KERKÜK KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN IRAK POLİTİKASI KONULU BEYİN FIRTINASI 16 Mart 2007 Türkiye’nin ve bu arada genel Türklüğün öncelikli stratejik alanı kültürdür. Bu itibarla; ekonomik, askeri, diplomatik stratejiler gibi, jeokültür de bir stratejik alan ve tür olarak ele alınabilmeli ve ayrıca alanı ne olursa olsun bütün stratejilerin belirleyicisi olan aidiyet kimliğinin de […]

Diğer Yazılar

Türk Kültürlü Halklar veya Türk Kültür Coğrafyasına Dair (16.03.2007)

tarihinde yayınlandı

21.YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ KERKÜK KRİZİ VE TÜRKİYE’NİN IRAK POLİTİKASI KONULU BEYİN FIRTINASI 16 Mart 2007 Türkiye’nin ve bu arada genel Türklüğün öncelikli stratejik alanı kültürdür. Bu itibarla; ekonomik, askeri, diplomatik stratejiler gibi, jeokültür de bir stratejik alan ve tür olarak ele alınabilmeli ve ayrıca alanı ne olursa olsun bütün stratejilerin belirleyicisi olan aidiyet kimliğinin de […]

Diğer Yazılar

Hocam Kırzıoğlu (16.03.2007)

tarihinde yayınlandı

HOCAM KIRZIOĞLU Hocamı konu olan yazıyı yazmak, Şubat’ın bu gece yarısına nasip olacakmış. Himmetin daim olsun Cafer Bey hocam beni gayrete getirdin. Bakalım kaç defa ağlayacağım. Serhat Kültür Dergimiz, Allah onu var etsin, doğrusu kadirşinaslığı ile de Karslılığa hizmet ediyor. ‘İzninizle, yazımda, kelime seçimi ve telaffuzunda özgür olmak istiyorum, bu da böyle olsun’ Ağlamak deyende, […]

Diğer Yazılar

Hocam Türkolog Ebulfeyz Elçibey (16.03.2007)

tarihinde yayınlandı

HOCAM TÜRKOLOĞ EBULFEYZ ELÇİBEY   GİRİŞ:   Bu kısa yazımızda,  rahmetli Ebulfeyz Elçibey ile yapma şansını yakaladığımız ve Bakü,  Nahçıvan ile Ankara’da gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmelerdeki, bir kısmı parça parça ve dağınık olarak evvelce yazılarımıza yansımış olan, Türkoloji daha ziyade de halk kültürü-halk inançları kültürlü içerikli tesbitlerimizi aktarmaya çalışacağız.   Bilindiği gibi Elçibey aynı zamanda bir […]

Diğer Yazılar

Halkbilimi Söyleşi Soru Listesi (16.03.2007)

tarihinde yayınlandı

HALKBİLİM SÖYLEŞİ SORU LİSTESİ   1.Halkbilim Nedir, nasıl tanımlıyorsunuz?   Halkbilim, faaliyet alanı olarak, halkın ürettiği maddi olan ve olmayan her üretilmişi seçen                    bir ilim dalıdır. Halkbilim bir bilim midir? Halkbilim bir bilimdir. Zira belirlenmiş bir faaliyet alanı, araştırılma metodu, araştırılma amacı ve araştırma sonuçlarını test etme imkânları vardır. Bir araştırma dalının ve araştırma şeklinin […]

Diğer Yazılar

GÜNÜN BAZI MESELELERİ VE YENİGÜN / NEVRUZ BAYRAMI (20.03.2007)

tarihinde yayınlandı

GÜNÜN BAZI MESELELERİ VE YENİGÜN / NEVRUZ BAYRAMI   (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-21 Mart 2007-Konferans Metni) Konuşmamla, paylaşmaya çalışacağım hususlara geçmeden evvel, birkaç cümle ile çalışma alanımdan bahsetmek istiyorum. Böylece, bu konuyu seçiş sebebim ve sorulacak soruların türü de belli olmuş olur. Ben, Ziraat Mühendisi olarak hayata atılmış, psikolojik harekâtçı olarak emekli olmuş bir […]

Diğer Yazılar

Hüseyin İsmailov’un Kitabına Önsöz (13.06.2007)

tarihinde yayınlandı

SÖZBAŞI Âşık edebiyatı konulu bir esere dair bir açıklama yapmak, bilgi vermek, onu tanıtmaya kalmak çalışma alanı halk inançları olan bir kimsenin harcı mıdır? Halkbilimini üst başlık olarak ele alınca, halk edebiyatı ve halk inançları alanları emmioğlu sayılırlar. Biz tasnif düzenlemesine dair tasarrufumuzu halkbilimi faaliyet alanları üst başlığı altında halk inançları alt başlığı olarak alıyor […]

Diğer Yazılar

SÖYLEŞİ (27.08.2007)

tarihinde yayınlandı

SÖYLEŞİ Halk inançları araştırma alanını ne zaman nasıl ve neden seçtiniz? Ben Doğu Karadenizli bir ailenin Kars’a yerleşmiş bir ailesinde dünya geldim. Ailem ben dünyaya gelmeden çok önce Karslı olmuş annem ve babam Kars’ta evlenmişlerdi. Liseyi Kars’ta okudum Erzurum’da yüksek tahsilimi ve askerliğimi yaptım. Ayrıca bu şehirde bütün bir bölgeyi kapsayan14 yıl memuriyetim oldu. İlaveten […]

Diğer Yazılar

SON GELİŞMELER İTİBARİYLE BAZI MİLİ MESELELER (02.04.2007)

tarihinde yayınlandı

SON GELİŞMELER İTİBARİYLE BAZI MİLİ MESELELER Genç Akademisyenler Derneği’inde 24 Mart 2007 tarihinde verilen Konferans Metni Konuşmamızın konusunu, Sayın Hıdır beyle görüşürken “son gelişmeler” olması hususunda karar verdik Buradan hareketle, merkezine Irak ve güneydoğu meselesini aldığım bir seri soru hazırladım. Sohbeti bu sorular etrafında geliştirmeği düşündüm. — Türk kimdir? Anadili Kürt’çe olan bir Türkiye Cumhuriyeti […]

Diğer Yazılar

İNSANLAR-BİTKİLER-HAYVANLAR VE CANSIZ BİLİNENLER ARASINDA ÂLEM DEĞİŞTİRMENİN MİTOLOJİK BOYUTUNA DAİR

tarihinde yayınlandı

İNSANLAR-BİTKİLER-HAYVANLAR VE CANSIZ BİLİNENLER ARASINDA                           ÂLEM DEĞİŞTİRMENİN MİTOLOJİK BOYUTUNA DAİR     Yaşar Kalafat     “Taş Mercimek Tarlası Örneğinden Hareketle Yer-Su’ larda Bitkilerin Taşa Dönüşmesi”[1] konu başlıklı makale halk inanmalar- efsane-ritüel-mitoloji-tasavvuf ilişkilendirmesi bakımızdan bizim için örnek bir çalışma oluşturmuştur. Yazarı hocam Nerin Yayın hoca hanıma teşekkürle bu konudaki tespitlerimizi paylaşmak istiyoruz.   Epeydir […]

Diğer Yazılar

TÜRKOLOJİ-HALKBİLİM-ALEVİLİK VEYA TÜRK DİN ETNOLOJİSİ İTİBARİYLE ALEVİLİK

tarihinde yayınlandı

TÜRKOLOJİ-HALKBİLİM-ALEVLİK                                                               VEYA                         TÜRK DİN ETNOLOJİSİ İTİBARİYLE ALEVİLİK                                                                                                                                   Yaşar Kalafat       Türklük bilimi anlamına gelen Türkoloji veya Türkiyat, kapsadığı faaliyet alanı bakımından sadece Türk dili ve Türk edebiyatından ibaret olmadığı Türkiye’de nihayet anlaşılmaya başlanılmıştır. Türkoloji’nin faaliyet türü olarak muhakkak eğitim ve öğretimden de ibaret […]

Diğer Yazılar

HALK KÜLTÜRÜNDEN MİLLİYETÇİLİĞE

tarihinde yayınlandı

HALK KÜLTÜRÜNDEN MİLLİYETÇİLİĞE     Dr. Yaşar Kalafat                                                                           “Arkadaşlar, başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve               amacı arasında doğal bir uygunluk olmak gerekir. Yani aydın sınıfın                    halka önereceği ülküler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı.                                                                                                                                  Atatürk”               Milliyetçiliğin temel taşını halk […]

Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- I

tarihinde yayınlandı

ARAS KÜLTÜR ARKABALIĞINDA                                         YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I-                                                                       Şehit Türkolog Tahsin Parlak’ın aziz hatırasına                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Yaşar KALAFAT                 GİRİŞ:               Biz çalışmayı programımıza alma kararını Güney Batı Kafkas Cumhuriyeti Kültür Coğrafyası bildirimiz münasebeti ile yaptığımız kaynak taraması döneminde verdik[1]. İlgili kaynaklara ulaşmak […]

Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- II

tarihinde yayınlandı

  Yrd. Doç. Dr. Yasin Kılıç: “Kağızmanlı Ozan Sadık Miskini ve Şiirlerinin Tematik İncelenmesi”. II. Uluslararası Aras Vadisi Sempozyumu, (13–16 Aralık 2011 Iğdır.),     Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,  Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Mimarlar Odası   Turgut Öcal: “Aras Havzası Âşıklık Geleneği İçinde Aşık Karahanlı Murat Yıldız’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri”. II. Uluslararası Aras Vadisi […]

Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- III

tarihinde yayınlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Anadolu Geleneksel Mutfak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derrneği -TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi – Yemek ve Kültür Dergisi – Van Ticaret ve Sanayi Odası – Van Vakfı – Van Ticaret Borsası   Doç. Dr. Zeynelabidin Makas: “Ozan Diliyle Yemek” II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri […]

Diğer Yazılar

ARAS KÜLTÜR AKRABALIĞINDA YAZILI KAYNAKLAR VE ÖNEMİ –I- IV

tarihinde yayınlandı

Halk İnançlarında Formeller:   Cevdet Baycan, “Ahmed-i Hani’de Onlar Destanının Temel Sayısı”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 12–14 Ekim 2010 Ağrı, Ağrı Valiliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi                 Tasavvuf-Halk Tasavvufu:   Naim Avan : “Osmanlı Dönemi Ağrı Bölgesi’ndeki Tasavvufi Hareketler (Ahmet Hani Örneği)”, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi […]

Diğer Yazılar

I.ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU’NUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

tarihinde yayınlandı

“Her kim bu dergâha gelirse ekmeğini verin ve adını/dinini                                                sormayın; zira Ulu Allah’ın dergâhında ruh taşımaya layık                                                herkes, elbette Ebül-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye de                                             layıktır-Harakanî”     Dr. Yaşar Kalafat     11–13 Ekim 2012 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Ebu’l Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Hasan’i Harakanî Vakfı tarafından […]

Diğer Yazılar

BEKTİK TÜRKMENLERİ GÜNÜ PROKOL KONUŞMASI

tarihinde yayınlandı

BEKTİK TÜRKMENLERİ GÜNÜ PROKOL KONUŞMASI[1]   Sayın Dr. Ali Sayar dostumuzu ve birlikte Bektik Türkmenleri tarihi ve kültürüne hizmet veren mesai arkadaşlarını kutluyoruz. davetlileri arasına bizi de aldıkları için teşekkür ediyoruz. Salonu saygıyla selamlıyoruz. Ali Sayar beyin Bektik Türkmenleri için yapmaya çalıştığı hizmeti, biz de türk kültür coğrafyasının farklı bölgelerinde, değişik türk kültürlü halk kesimleri […]

Diğer Yazılar

SIRRI ÇÖZÜM BEKLEYEN DAĞ ; ERDAĞI

tarihinde yayınlandı

  Erdağı muamması bizim için gençlik yıllarımızdan Kars’taki bu ismi taşıyan esnafın soy isimlerinden kalma bir hatıra olmuştur. Halk inanmaları çalışmalarımız,  toponomi ve onomastik alanlarına da girdikçe, bu konudaki merakımız arttı. Erdağı, bu ismi Kırklar Tepesi gibi ulu bir kişiden veya kişilerden mi alıyordu, Yoksa coğrafyaya ad olmuş bu isim daha sonra bazı ailelere mi […]

Diğer Yazılar

Tarihin Alaca Karanlığında Türk’ün İzleri I” İsimli Esere Dair

tarihinde yayınlandı

“Tarihin Alaca Karanlığında Türk’ün İzleri I” İsimli Esere Dair Yaşar Kalafat “Türkün İzleri, Tarihin Alaca Karanlığından Sahipsiz Mirasa Dair Notlar” isimli çalışmanın bize verdiği heyecan, onunla tanışmamızın ilk adımı olan eserin ismi ile başladı. Türk kültür tarihinin kök hücreleri mitolojik dönemden itibaren başlanıp, aranıp ayıklanamamıştır. Kültür savaşlarında, kültürel verilere kimlik kazandırılmasında bu safha olmaksızın başarıya […]