Kitaplar

KİTAP ÇALIŞMALARI

KİTAP ÇALIŞMALARI

 

Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1990, Türk Kültürü araştırmalar Enstitüsü, 1.Bsk. (Mastır tezi)
 Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,Ankara,1995,Atatürk Kültür Merkezi, 2.Bsk.


Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri,
Ankara 1999, Atatürk Kültür Merkezi, 3. Bsk.


Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri,
Ankara, 2005, Babil Yayınları, 4. Bsk.
(Prof. Dr. Mehlika Aktok Kaşkarlı ile) Türko Kürtlerde Uygarlık ve Ağızlar Hakkında Düşünceler Kayseri 1991
(Doç Dr. Zeynelabidin Makas ile) Karşılaştırmalı Halk İnançları, Azerbaycan- Doğu Anadolu, Samsun, 1993, Eser


Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/ Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler) Arasında Yaşayan Türk İnançları,
İstanbul 1994, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı


Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler Türkmenler, Hazaralar-Afşarlar-Kazaklar) ve Karşılaştırmalı Halk İnançları
İstanbul, 1994


Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta Eski Türk Dini İzleri, Dini Folklorik Tabakalaşma
, Ankara 1998, kültür bakanlığı, gelenek Görenek, İnançlar

Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği, İstanbul, 1995
Manas’ın 1000. Yılında Uluğ Türkistan Notları (Özbekistan —Türkmenistan —Kırgızistan) Ankara, 1995
(Ahmet Doğan ile) Kuzey Irak’ta Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları, Ankara, 1995
(A.M.Çay ile) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvay-ı Millîye Hareketleri, Ankara, 1990, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü,


İslamiyet ve Türk Halk İnançları
, Ankara, 1996, Kültür Bakanlığı, Gelenek, Görenek ve inançlar
(Prof. Dr. Malik Muratoğlu — Cevdet Türkeroğlu ile) Özbekistan — Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları, İstanbul, 1996, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı


Karşılaştırmalı Bayır — Bucak Türkmen Halk İnançları
, Ankara, 1996, Bayır-Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği


Anadolu Türk Halk Sufızmi – Zazalar Kırmanç ve Türkmenler. (Erzurum Ziyaret Yerlerinin Tasnifli ve Halk Bilimi İtibariyle Önemi)
, İstanbul 1997


Avrasya Türk Halk Sufızmi–1 (Kırgızistan — Özbekistan- Türkmenistan)
Ankara, 1997


Abay’ın 150. Yılında İpek Yolu Güzergâhları Bayır-Bucak/Nahçıvan/Türkmenistan/ Kırgızistan / Kazakistan / Özbekistan/Kuzey Afganistan (Güney Türkistan)
, Ankara, 1997, Ecdâd Yayınları


Kırım
– Kuzey Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Kırım — Dağıstan-Kuzey Kafkasya Gezi Notları ve Türk Halk İnançları)Ankara 1999 ,
ASAM Rusya Ukrayna Dizisi


Güney Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları, (Kuzey Azerbaycan- Gürcistan Nahçıvan Gezi Notları ve Türk Halk İnançları)
Ankara, 2000, ASAM Kafkasya Araştırmaları Dizisi


Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahçıvan-Azerbaycan, Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya,)
Ankara, 2000, ASAM Türkistan Araştırmaları Dizisi


Bakû Ceyhan Kültür Hattı / Sosyal Antropoloji AraştırmalarıAnkara, 2000
, ASAM Kafkasya Araştırmaları dizisi
(Ümit Özdağ-M.S. Ünal ile birlikte), 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan, 4. cilt, Ankara 2003 (Derleme), ASAM yayını

(U.Tavkul ile), Karaçay-Balkarlar Tarih Toplum ve Kültür, Ankara 2003 (Derleme), Karam


Altaylardan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm,
İstanbul 2004, Yeditepe


Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karekteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar,
Ankara, 1992 Boğaziçi İlmi Araştırmalar Serisi,1.Bsk
Bir Ayaklanmanın Anatomisi Şeyh Sait, Ankara, 2003, ASAM Türkiye Araştırmaları Dizisi, 2.Bsk.


Türk Dünyası Halk İnançları Teori ve Metot –
Trabzon, 2001, Türk Ocakları Trabzon Şubesi yayını, 1.Bsk.


Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları IV, Türk Dünyası Halk Teori ve Metot,
Ankara, 2007, Lalezar, 2.Bsk.


Türk Kültürlü Halklarda halk İnançları, Türk Dünyası Halk Teori ve Metot,
Ankara, 2008, Berikan,yayınları 3. Bsk


İran Türklüğü, Jeokültürel Boyut,
2005, Yeditepe,

Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I Hazara, Karakalpak, Karapapağ, Dağıstan, Nogay, Kabartay Karaçay, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagavuz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Kazak, Tatar Türkleri, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, Kültür Bakanlığı, Kültür Eserleri Dizisi, 1.Bsk
Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I Hazara, Karakalpak, Karapapağ, Dağıstan, Nogay, Kabartay Karaçay, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagavuz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Kazak, Tatar Türkleri, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, Berikan yayınları, Ankara, 2007, 2.bsk.


Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II, Kaşkay, Karapapah, Şahseven,/Elseven, Karakoyunlu, Kiresunlu, Afşar, İsmailî Hazaralar, Caferiler, kengerli, Karamanlı Çelebi/Nigarî, Ayrım, Kekaî, Şebek, Navıllı/Mavili, Sarılı/Sarılı,
Ankara, 2007, Berikan yayınları


Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları III-IV, Tatarlar Hakaslar, Karakırgızlar, Boşnaklar, Acarlar, Edigeler, Ablanlar, Gregoryenler, Romanya, Şumnu-Burgaz, Gürcistan-Karaçöp, Kıbrıs, Rodos, Tacikistan, Suriye Türkleri
, Ankara, 2006, Berikan yayınları


Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları V-VI, Hamseler, Horasanlılar, Karabağlılar, Kıpçaklar, Abdallar, Amucalular, Bedreddinliler, Dadalılar/Dedeliler, Kısaslılar, Manavlar, Sıraçlar, Tahtaclar, Karirliler, Çepniler, Karakeçililer, Mutiler/Mutoğulları, Halaçlar, Kazan Tatarları Gregoryenler, Ortodokslar, Buryatlar, Zazalar,
Ankara 2006, Berikan Yayınları

Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk inançları VII, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan Türkmenistan, Karakalpakıstan, ahçıvan/Azerbaycan, Kuzey Kafkasya/Dağıstan, Türkmeneli/Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya, Türkmen-i Sahra/İran, Alaysa/Kıbrıs, Batı Trakya-Rodos/Yunanistan Türkmenleri,Ankara, 2007 Berikan yayınları


Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları VIII, Türk Devletleri Kültü Tarihi,
  Ankara, 2007,Berikan yayınları


Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X, Makedonlar, Arnavutlar, Torbeşler, Çingeneler, Türkmen-i Sahra, Lazlar, Yörükler, Varsaklar, Çiğiller, Musallalılar, Koçu Babalılar, Çeritler,
Berikan yayınları, Ankara, 2007, Berikan yayınları


Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları I, Türk Halk İrfanında Kurt,
Lalazer Kitabevi, Ankara, 2007, 1.Bsk.


Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları/Türk Halk İrfanında Kurt,
Berikan yayınları, Ankara 2008, 2. Bsk


Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Dedem Korkut Yukarı Eller,
Lalezar, Ankara, 2008,1.Bsk.


Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları/Dedem Korkut Ak Koyunlu Coğrafyası,
Berikan yayınları Ankara 2008, Berikan Yayınları


Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları/Dedem Korkut Daş Oğuz Elleri,
Berikan yayınları, Ankara, 2008, Berikan yayınları


Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları, Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî Sultan,
Ankara, 2008, Bekrikan yayınları


Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları Dedem Korkut Aşağı Eller
, Ankara, 2008 Berikan yayınları,
(Erdoğan Altınkaynak’ın Editörlüğünde yazı Kurulunda),Giresun Kent Kültürü, Ankara, 2008, Giresun Valiliği yayını

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir