Kitaplar

Yayınlanan Kitaplar (28.10.2006)

KİTAP ÇALIŞMALARI

1.      Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri Ankara 1999, 3. Bsk. Ankara (Master tezi)

2.      (Prof.Dr. Mehlika Aktok Kaşkarlı ile) Türko Kürtlerde Uygarlık ve Ağızlar Hakkında Düşünceler Kayseri 1991

3.      (Doç Dr. Zeynelabidin Makas ile) Karşılaştırmalı Halk İnançları, Azerbaycan- Doğu Anadolu Samsun 1993

4.      Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/ Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler) Arasında Yaşayan Türk İnançları, İstanbul 1994

5.      Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler Türkmenler, Hazaralar-Afşarlar-Kazaklar) ve Karşılaştırmalı Halk İnançları İstanbul, 1994

6.      Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’da Eski Türk Dini İzleri, Dini Folklorik Tabakalaşma, Ankara 1998

7.      Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği İstanbul, 1995

8.      Manas’ın 1000. Yılında Uluğ Türkistan Notları (Özbekistan —Türkmenistan —Kırgızistan) Ankara, 1995

9.      (Ahmet Doğan ile) Kuzey Irak’da Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları Ankara, 1995

10.  İslamiyet ve Türk Halk İnançları Ankara, 1996

11.  (Prof. Dr. Malik Muratoğlu — Cevdet Türkeroğlu ile) Özbekistan — Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları İstanbul, 1996

12.  Karşılaştırmalı Bayır — Bucak Türkmen Halk İnançları Ankara, 1996

13.  Anadolu Türk Halk Sufızmi – Zazalar Kırmanç ve Türkmenler. (Erzurum Ziyaret Yerlerinin Tasniffi ve Halk Bilimi İtibariyle Önemi), İstanbul 1997

14.  Avrasya Türk Halk Sufızmi-1 (Kırgızistan — Özbekistan- Türkmenistan) Ankara, 1997

15.  Abay’ın 150. Yılında İpek Yolu Güzergahları Bayır-Bucak/Nahçıvan/Türkmenistan/ Kırgızistan/Kazakistan/Özbekistan/Kuzey Afganistan (Güney Türkistan) Ankara, 1997

16.  Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I Hazara, Karakalpak, Karapapağ, Dağıstan, Nogay, Kabartay, Karay,Ahıska, Bulgar, Gagauz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Kazak, Tatar Türkleri,  Kültür Bakanlığı Ankara 2002

17.  Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II Kaşkayiler, Terekemeler, Elsevenler, Karakoyunlular, Kiresunlular, Avşarlar, İsmaili Hazaralar, Kengerliler, Caferiler, Karamanlılar, Niğariler, Ayrımlılar, Kekailer, Şebekler, Mavıllılar, Sarulular, Babil Yayınları Ankara 2005

18.  Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları III-IV Tatarlar, Hakaslar, Karakırkızlar, Boşnaklar, Acarlar, Edigeler, Ablanlar, Karaçaylar, Gregoryanlar, Romanya, Şumnu-Burgaz, Gürcistan Karaçöp, Kıbrıs, Rodos, Tacikistan, Suriye Türkleri, Berikan Yayınları, Ankara, 2006

19.  Kırım – Kuzey Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Kırım — Dağıstan-Kuzey Kafkasya Gezi Notları ve Türk Halk İnançları) Ankara 1999

20.  Güney Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları, (Kuzey Azerbaycan- Gürcistan Nahçıvan Gezi Notları ve Türk Halk İnançları) Ankara, 2000

21.  Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahçıvan-Azerbaycan, Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya,) Ankara, 2000

22.  Bakü Ceyhan Kültür Hattı / Sosyal Antropoloji Araştırmaları Ankara, 2000

23.  Türk Dünyası Halk İnançları Teori ve Metot – Trabzon, 2001

24.  Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II, Ankara 2003 Dosya1 (Word 1100 KB)(ZIP 250 KB) Dosya2 (Word 500 Kb)(Zıp 110 Kb)

25.  Halk İnançlarında Kültür Kodları-I-, Ankara 2003 (Word 1880 Kb)(Word Zıp 480 Kb)

26.  Pir-İ Türkistan, Ahmet Yesevi Sultan -I- (Sosyal Antropoloji Araştırmaları) (Word Zip 255 Kb)

27.  Pir-İ Türkistan, Ahmet Yesevi Sultan -II- (Sosyal Antropoloji Araştırmaları) (Word Zıp 320 Kb)

28.  Göktengri’den Günümüze Altaylardan – Anadolu’ya Kamizm , Ankara 2003 (Word Zıp 256 Kb)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir