Yayınlar

: Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X, Makedonlar, Arnavutlar, Torbeşler, Çingeneler, Türkmen-i Sahra, Lazlar, Yörükler, Varsaklar, Çiğiller, Musallalılar, Koçu Babalılar, Ceritler
: Ankara
:  
: 0 / 0
: 2007 / Ankara

: Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları VIII, Türk Devletleri Kültür Tarihi
: Ankara
:  
: 0 / 0
: 2007 / Ankara

: Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk inançları VII, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan Türkmenistan, karakalpakıstan, Nahçıvan/Azrbaycan, Kuzey Kafkasya/Dağıstan, Türkmeneli/Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya, Türkmen-i Sahra/iran,Al
: Ankara
:  
: 0 / 0
: 2007 / Ankara

: Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I Hazara, Karakalpak, Karapapağ, Dağıstan, Nagay, Kabartay Karaçaç, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagauz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Kazak, Tatar Türkleri
: Ankara
: Berikan yayınları
: 0 / 0
: 2007 / Ankara

: Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları V-VI, Hamseler, Horasanlılar, Karabağlılar, Kıpçaklar, Abdallar, Amucalular, Bedreddiniler, Dadaliler/Dedeliler, Kısaslılar, Manavlar, Sıraçlar, Tahtacılar, Karirliler, Çepniler, Karakeçililer, Mutil
: Ankara
: Berikan Yayınları
: 0 / 0
: 2006 / Ankara

: Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları V-VI, Hamseler, Horasanlılar, Karabağlılar, Kıpçaklar, Abdallar, Amucalular, Bedreddiniler, Dadaliler/Dedeliler, Kısaslılar, Manavlar, Sıraçlar, Tahtacılar, Karirliler, Çepniler, Karakeçililer, Mutil
: Ankara
: Berikan Yayınları
: 0 / 0
: 2006 / Ankara

: Eski Türk İnançlarını Rize ve Yöresi Halk Kültüründe İzleri
: Rize Sempozyumu
:
: 0 / 0
: 2006 / Rize

: Türk Halk Tefekküründe Kurtuluş, Kuruluş, Korunmuşluk İtibariyle Maniler
: IV.Uluslararası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği Türk Dünyasında Maniler Sempozyumu-Denizli
:
: 0 / 0
: 2006 / Diyarbakır

: Halk Mistitizminde Osmanlı Türk Tefekkürü
: Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu
:
: 0 / 0
: 2006 / Zagrep

: Diyarbakır ve Çevresi Örnekleri İle Halk İnançlarında Tavaf/Dönme, II.Uluslararası Diyarbakır Osmanlı’dan Cumhuriyete Sempozyumu
:
:
: 0 / 0
: 2006 / Diyarbakır

: Pir Tiplemesi Halk İnançları-Mit Güzergahında
: 16th İnternational Symposium For Balkan Folklore
:
: 0 / 0
: 2006 / Ohrid

: Türk Halk İnançlarında Baba İyesinin Mitolojik Boyutları
: Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
:
: 346 / 0
: 2006 / Kayseri

: Geçmişten Günümüze Türklerde Din ve İlgili Bazı Meseleler
: Serhat Kültürü
:
: 0 / 0
: 2006 / İstanbul

: Türk Ermeni İlişkilerinde Siyasi ve Kültürel Boyut
: Ermeni Araştırmaları-Kış 2003 sh. 43-59
: x
: 12 / 0
: 2003 / x

: Türkistan Halk Sufizmine Dair Notlar
: Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri-Ankara, Ekim 1995, sh. 199-200
: Türk Dünyası Tarih Dergisi – sh. 44-48
: 106 / 0
: 1995 / Ankara

: Yenigün / Nevruz ve Döneme Bağlı Merasimlerde Bereket Motifi
: Anayurttan Atayurda Türk Dünyası-S. 12 sh. 35-44
: x
: 0 / 0
: 1977 / x

: Vatan–İran-Turan Hattı ve Caferi Türklerde Halk İnançları
: Türk Dünyası Araştırmaları-Haziran 1997 S. 108 sh. 33-101
:  
: 0 / 0
: 1997 / Ankara

: Ziyaret Yerlerinin Tasnifi ve Türk Halk Bilimi İtibariyle Önemi
: Türk Dünyasında Ortak Kültürel Değerler Sempozyumu-16-18 Kasım 1994
: TÖMER
: 0 / 0
: 1994 / Ankara